publicaties


Loketbedienden, verpleegkundigen, buschauffeurs en parkeerwachters. Iedereen die met klanten of patiënten in contact komt, riskeert tegenwoordig aangevallen of uitgescholden te worden. Door u en mij nog wel.

In elk van ons zit een onredelijke bruut verscholen, bij de ene al wat dieper dan bij de andere.

Ivan Konovaloff van ICOBA werd voor dit artikel geïnterviewd door Ann Peuteman van KNACK magazine.

Tijd voor agressiebeleid is een werkboek voor iedereen die binnen de organisatie beleidsmatig wil werken rond agressiebeheersing. 

Met dit boek geef je vorm en inhoud aan je agressiebeleid. Het boek bevat tal van instrumenten om effectief aan de slag te gaan,de meeste ervan kan je gratis downloaden op de website van het boek.
  Icoba ontwikkelde een toolbox vol activiteiten en methodieken om agressie bespreekbaar te maken, gepast te reageren, tot herstel te komen, te leren uit incidenten en de visie en beleid te toetsen.

download de integrale toolbox of zoek online per rubriek.
  Hoe reageer je professioneel en gepast op het moment van de agressie? Wat kan, mag en moet je doen? Wat niet? 
Hoe je dit doet, lees je in de brochure reageer gepast . Gebruik de brochure als inspiratie om met je team op één lijn te komen en jullie interventieprocedure te stofferen.

Hapklare informatie over hoe je agressie-incidenten opvolgt en eruit leert, op team- en op organisatieniveau. Vertrekpunt hierbij is een goed werkend meld- en registratiesysteem. De schijnwerper in deze brochure is gericht op:

  • Bespreken en analyseren van incidenten, meldingen en registraties.
  • Wat je kan leren uit incidenten om je werking en agressiebeleid te verbeteren.
  • En wat je hierover, hoe en aan wie rapporteert.