psychosociaal welzijn medewerker afhandelen

Psychosociaal welzijn
medewerkers behartigen 


 
publicaties federale overheidsdienst
werkgelegenheid, arbeid
en sociaal overleg
     
interne procedure psychosociale risico's  
       

      
rol vertrouwenspersoon        
rol interne preventieadviseur analyse arbeidsongevallen   
risicoanalyse 
advies aan werkgever rond agressiebeleid        
comité preventie en bescherming op het werk        
rol werkgever    
icoba-aanbod             advies/begeleiding    
teams weer op de rails  
online bibliotheek  
externe diensten voor preventie en
bescherming op het werk
interventie in kader procedure
psychosociale risico's
 
interventie bij schokkende
gebeurtenissen
risicoanalyse
consultancy/beleidsopmaak
inschakelen experts cursus/begeleiding omgaan
met eigen agressie
          
traumaverwerking