Peter CosemansPeter Cosemans
Onderzoeker
peter.cosemans(at)vivosocialprofit.org
T 02 227 69 30

Ik ben Peter Cosemans en werk bij Icoba sinds februari 2019.

Ik heb een grote ervaring in de geestelijke gezondheidszorg als verpleegkundige en stafmedewerker.

De laatste jaren is er een toenemende maatschappelijke aandacht voor kwaliteitsvolle, veilige en patiëntgerichte zorg. Vele voorzieningen nemen initiatieven om kwaliteit van hun geleverde zorg aantoonbaar te maken. Hierdoor is er een belangrijke dynamiek ontstaan in het continue verbeteren en bewaken van kwaliteitsvolle zorg.

Recent heeft de Vlaamse overheid thematische inspecties rond het thema vrijheidsbeperkende maatregelen gehouden op de kinderpsychiatrische ziekenhuisdiensten en in voorzieningen van integrale jeugdhulp. Eén van de vaststellingen was dat er geen éénduidig begrippenkader en  uniforme registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen was.

Vanuit mijn rol als onderzoeker wil ik samen met de professionals en voorzieningen uit de integrale jeugdhulp, kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie een uniform en gestandaardiseerd register ontwikkelen voor de registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen. Voorzieningen kunnen aan de hand van dit registeren hun eigen beleid opvolgen en zo nodig verbeteren. Gelijktijdig kan de informatie ook beschikbaar gesteld worden in het kader van maatschappelijke verantwoording.

Dit project kadert in bijkomende financiële middelen van het VIA-5 akkoord.