PC 319.01

De Vlaamse Opvoedings- en HuisvestingsInrichtingen en -diensten (VOHI)


Het Paritair Comité 319.01 omvat een veelheid aan organisaties die instaan voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van een divers doelpubliek: kinderen, jongeren, ouders, ouderen, gezinnen, mensen met een beperking…).

Over welke organisaties gaat het?
  • gehandicaptenzorg, 
  • bijzondere jeugdbijstand
  • autonome centra voor algemeen welzijnswerk
  • centra voor integrale gezinszorg
  • centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
  • sociale verhuurkantoren en huurdersbonden. 
Het PC telt een 500-tal vzw's verspreid over Brussel en Vlaanderen en stelt ongeveer 40.000 mensen te werk. Het merendeel is actief in de gehandicaptenzorg.