PARKET KAN ONDER ANDERE VOOR...

Parket of openbaar ministerie treedt in de rechtspraktijk op in naam van de maatschappij als vervolgende partij en heeft volgende taken:

  • In strafzaken heeft het de leiding van het onderzoek en beslist over het al dan niet instellen van de strafvordering.
  • Het is verantwoordelijk voor de bewijsvoering en het zorgt voor de tenuitvoerlegging van het vonnis wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan.
  • Het Openbaar Ministerie is ook verantwoordelijk voor afhandelingen als: minnelijke schikking en bemiddeling.