ICOBA - Opleiding tot agressiecoach in je organisatie

Met deze vorming kan je alle inspanningen die je als organisatie doet in functie van het omgaan met lastig en agressief gedrag verankeren.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 25 oktober 2022 09:30 - 16:30 Het Achterhuis Diksmuidestraat 41 Gent
di 08 november 2022 09:30 - 16:30 Het Achterhuis Diksmuidestraat 41 Gent
di 22 november 2022 09:30 - 16:30 Het Achterhuis Diksmuidestraat 41 Gent
di 06 december 2022 09:30 - 16:30 Het Achterhuis Diksmuidestraat 41 Gent
di 17 januari 2023 09:30 - 16:30 Het Achterhuis Diksmuidestraat 41 Gent
di 14 februari 2023 09:30 - 16:30 Het Achterhuis Diksmuidestraat 41 Gent
di 21 maart 2023 09:30 - 16:30 Het Achterhuis Diksmuidestraat 41 Gent
di 25 april 2023 09:30 - 16:30 Het Achterhuis Diksmuidestraat 41 Gent
di 23 mei 2023 09:30 - 16:30 Het Achterhuis Diksmuidestraat 41 Gent

Programma

Je organisatie heeft al heel wat inspanningen gedaan om lastig en agressief gedrag beheersbaar te maken.
Medewerkers krijgen bijvoorbeeld vorming, er is een visie op aanpak en een beleidsplan, er zijn procedures… Een agressiecoach kan die inspanningen op een duurzame wijze verankeren in je organisatie.

Na het volgen van de opleiding kan een agressiecoach:
Medewerkers en teams een basisvorming ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’ geven.
• Nieuwe medewerkers introduceren in ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’.
• Teams en medewerkers ondersteunen door lastig en agressief gedrag bespreekbaar te maken met zowel teams als individuele medewerkers gericht op preventie, interventie en herstel.
• Een herstelproces opstarten met een team of individuele medewerker.
• Een interne werkgroep rond het thema op gang trekken en/of ondersteunen.

Wat houdt de opleiding in?
De opleiding duurt 9 dagen. Binnen het programma komen 3 modules van 3 dagen aan bod.
• Lastig en agressief gedrag in de hulp- en dienstverlening. Mechanismen, principes, duiding en handvatten. Preventie en aanpak van agressie en escalerende conflicten. Proces van agressie en boosheid en geweldloos omgaan hiermee. Methodes en didactiek om hier zelf vorming rond te geven.
• Lastig en agressief gedrag bespreekbaar maken. Patronen en systemen herkennen die door de impact van agressie kunnen ontstaan. Methodes om de impact van agressief gedrag te bespreken met teams en individuen.
• Herstel en nazorg na agressie-incidenten. Mechanismen van impact op medewerkers en teams. Verloop van een herstelproces van een individu of team. Basisvaardigheden herstel na agressie-incidenten. Herstelgesprekken voeren met medewerkers en teams vanuit de tools en het gedachtegoed van verbindend communiceren.
• Beleidsondersteuning: opmaak, implementatie en bewaken van een agressiebeleidsplan in de organisatie.

We gebruiken werkcases uit de praktijk van de deelnemers (omgaan met weerstanden, verdieping herstel en grenzen in teams bespreekbaar maken). Elke deelnemer doet een individuele sessie vanuit de functie agressiecoach en ontvangt hierover feedback van de collega coaches en de opleider.

Tijdens de opleiding werkt elke deelnemer aan een persoonlijk project. Dit project is verbonden aan de doelstelling en wordt binnen de organisatie uitgevoerd tijdens de duur van de opleiding.
Na de opleiding spreken we met de groep 1 moment af voor een themagerichte intervisie van een halve dag.

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Meer info op www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Ervaringsgericht, praktijkgericht, via uitwisseling, reflectie, oefening, tussentijdse opdrachten en project op de werkplek gedurende de opleiding

VOOR WIE
In principe kan elke medewerker, van begeleider tot leidinggevende, agressiecoach worden, mits hij of zij een mandaat heeft vanuit zijn organisatie of dienst.

Deelname is mogelijk na een intake gesprek waarin we voorkennis, motivatie en mandaat aftoetsen. Als je je kandidaat stelt, krijg je een afspraak voor een gesprek.

OVER DE LESGEVER
Elke Fierens is meer dan 20 jaar werkzaam als educatief medewerker bij Impuls vzw rond agressie, zowel rond aanpak als rond impact. Ze integreert het gedachtegoed van geweldloze communicatie in de kijk naar zorg en herstel na incidenten.

Praktisch

Startdatum: 25 okt 2022 | 09:30 - 16:30 Duur: 9 dagen Opleider: Impuls vzw
Code vorming: 319331-IC67 Thema: Maak beleid rond lastig gedrag en agressie Sector(en):
Kinderopvang
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector