ICOBA - Intervisie voor Agressiecoaches - ONLINE

Met deze intervisie kan je groeien in je functie als agressiecoach door je eigen praktijk te toetsen aan die van andere coaches.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 17 november 2022 09:30 - 12:30 Online - -

Programma

Je bent agressiecoach in je organisatie en op zoek naar uitwisseling, oefening, bespreken, delen, bevragen, kaderen…?

We gaan een halve dag samen aan de slag.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Intervisie en uitwisseling

VOOR WIE
Agressiecoaches

OVER DE LESGEVER
Mariet Ghaye, trainer, opleider agressiebeheersing en geweldloze (verbindende) communicatie en auteur van ‘Agressie in hulp en dienstverlening. Van Impact op medewerkers naar een gedragen beleid’ Acco 2012.

Praktisch

Startdatum: 17 nov 2022 | 09:30 - 12:30 Duur: 1 dag Opleider: Impuls vzw
Code vorming: 319331-IC57 Thema: Maak beleid rond lastig gedrag en agressie Sector(en):
Kinderopvang
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector