ICOBA - Suïcidepreventie voor hulpverleners - IN COMPANY

Met deze in company vorming leer je adequaat omgaan met personen die suïcidaal zijn.

Programma

Ken je iemand die aan zelfmoord denkt of die een poging ondernam? Vang je signalen of zelfmoordgedachten op bij je cliënten? Suïcidepreventie is een taak van iedereen, al is dit geen eenvoudige opdracht. Gelukkig sta je er niet alleen voor.
Met deze vorming leer je hiermee omgaan.

• Je krijgt een algemeen kader rond zelfdoding. Een verklarend model met risico- en beschermende factoren biedt overzicht. Je verwerft inzicht in een suïcidaal proces.
• Je leert signalen van zelfdoding herkennen en bespreekbaar maken.
• Je leert risico’s inschatten en stemt je gespreksaanpak daarop af.
• Je weet voortaan naar wie en hoe door te verwijzen.
• Je leert omgaan met machteloosheid en je groeit in zelfzorg.
• Je verwerft kennis over het juridisch kader.
• Je oefent met je ervaring op basis van eigen aangebrachte casussen.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Een PowerPoint, duidende afbeeldingen en videfragmenten loodsen je door het theoretisch deel. Inzicht verwerven in de problematiek is de focus.
Het praktisch deel daagt je uit om het verworven inzicht om te zetten in de praktijk a.d.h.v. rollenspelen op maat van je werkterrein, bespreken van casussen die je vooraf bezorgt, inleving in de problematiek zelf...

MODULES EN AAN TE VRAGEN DAGDELEN
Een vorming van 3u bevat voornamelijk theorie en slechts een klein deel praktijk.
Vanaf een vorming van een dag ga je naar huis met praktische handvaten die je in je professionele (en privé)context kan gebruiken.
Module 1: 1 dag = 2 dagdelen (theorie en praktijk)
Module 2: halve dag = 1 dagdeel (voornamelijk theorie)

START EN EINDUUR
Halve dag: 9u30u - 12u30
Ganse dag: 9u30 - 16u00

VOOR WIE
Intermediairs: Personen die via hun professionele context (mogelijks) in contact kunnen komen met suïcidale personen.

OVER DE LESGEVER
Stafmedewerkers/trainers van het CPZ geven de vorming. Ze hebben ruime ervaring, zowel op gebied van omgaan met suïcidale personen als met het geven van training.

CONTACTGEGEVENS
Paviljoenstraat 3
1030 Schaarbeek
vormingsdienst@preventiezelfdoding.be
02 649 62 05

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
De opdrachtgever voorziet locatie, computer/laptop en beamer, whiteboard of flip-over

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 18 Opleider: Centrum ter Preventie van Zelfdoding
Thema: Voorkomen van lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector