ICOBA - Soulful teamen, werken aan een team met een ziel. Vanuit de principes van herstelgericht werken - IN COMPANY

Met deze in company begeleiding groei je naar een teamcultuur die open, gelijkwaardig en warm is. Leden van het team worden veerkrachtiger in het omgaan met moeilijke conflicten en crisissen.

Programma

Als je herstelgericht werken in de praktijk wil brengen dan is de beste manier om dit in de eerste plaats met je team te doen. Practice what you preach!
Het is trouwens zalig werken in een cultuur waar je open en eerlijk spreekt, waar je weet wat je aan elkaar hebt en hoe je met elkaar wil omgaan, waar elkaar feedback geven normaal is, waar het leuk is. Maar evengoed waar de gesprekken gevoerd worden die moeten gevoerd worden.

Teambuilding dus, maar dan met het gesprek dat er toe doet en concrete resultaten.
Ligand biedt vanuit de kaders van herstelgericht werken verschillende thema’s aan om telkens een dagdeelrond te werken. Om van team’building’ te spreken adviseren we een reeks van 4 thema’s (4 keuzeblokken). Na een verkennend gesprek kies je als team je eigen 4 thema’s. De 4 creatieve praktijken, die erin vervat zitten, zetten je op weg naar een ‘soulful’ team. Niet te veel theorie, vooral veel resultaat zodat je als team krachtiger staat om samen de uitdagingen van het werk aan te gaan.

Je kan uit volgende thema’s kiezen:

• Start to circle: Introduceer de cirkel in je team als gespreksvorm om openheid en vertrouwen te ontwikkelen. Je leert hoe je dit kan implementeren als een ritueel in al je werkingsvormen.

• Collegiale principes: Cultiveer een visie op ‘beter samen’ werken. In deze blok ervaar je het belang van collegiale principes en stap je buiten met je eigen teamcharter.

• Gemoedsbeheer: We staan stil bij het gemoed van het team en ontwikkelen een gemoedstoestand die energiek en positief is.

• Feedbackontwikkeling: Samen met het team ontwikkelen we de beste manier om aan feedback te doen binnen het team. De beste feedback is frequent, direct, concreet en in verschillende formats.

• Meerwaardevergaderingen: Aan een coördinator kan je het team herkennen. Bij vergaderingen is dat niet anders. Onze vergaderingen maken mee onze stijl. We ontwikkelen samen de kunst van het samenkomen.

• Teamfitheid: Onze fitheid is heel bepalend voor de kracht en de energie waarmee we ons werk kunnen doen. Dit heeft een bijzondere impact op de jongeren of mensen waarmee we samen werken. Fitheid (lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel) kan je ontwikkelen. Je geeft je team met deze blok een boost van energie en veerkracht!

• Waarom: Start met ‘why’ van je team. Als we niet weten waarom we dingen doen, doen we de dingen maar half zo goed. Simon Sinek helpt ons met het inzicht, wij maken de vertaling naar het team.

• Patroonherkenning: In elk team schuilen patronen die eerder remmend zijn dan dat ze ons in beweging zetten. We onderzoeken samen welke die zijn en welke antwoorden we hier op kunnen formuleren.

• Rolverdeling: Wil je meer evolueren richting samen sturing? Met meer gelijkwaardigheid en minder hiërarchie? Dan is een herverdeling van de rollen een ideale stap vooruit.

• Netiquette: De voorbije jaren is er een wildgroei ontstaan aan communicatiekanalen. Er is nog nooit zo veel heen en weer gestuurd, van ’s morgens tot ’s avonds, verlof of geen verlof. De stroom aan communicatie is non-stop. We branden op als we hier niks aan doen! We ontwikkelen samen een etiquette op maat van het team.

• Het moeilijke gesprek: Dit is wellicht het meest uitdagende thema maar dat een team misschien nog het meest vooruit helpt. Voer het gesprek dat er toe doet. Ligand is ervan overtuigd dat wie zijn conflicten aanpakt vrijer, hoopvoller en krachtiger in het leven staat. De cruciale vraag is: “welk gesprek moeten we hier voeren?”. De rest spreekt voor zich.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
We werken ervaringsgericht. Elk thema heeft zijn eigen werkvormen en methodieken.

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
Kies 4 thema's die je op 2 vormingsdagen (= 4 dagdelen) volgt.
Je vraagt wel 8 dagdelen aan omdat we steeds met 2 het team begeleiden.

START- EN EINDUUR
In overleg te bepalen

VOOR WIE
Voor alle teams

OVER DE LESGEVER
Ligand is pionier in het trainen en ondersteunen van mensen in het omgaan met conflicten binnen onderwijs en jeugdhulp.

De kracht van onze visie en opleidingen is dat ze vanuit de praktijk tot stand kwamen en dat ze aanzetten tot innovatie en ontwikkeling in de jeugdhulp en onderwijs. Walk the talk vinden we belangrijk. In de dagelijkse praktijk en in de omgang met de deelnemers leven we onze visie voor. Onze aanpak is tegelijk open, liefdevol en energiek.
Deze opleiding wordt gegeven door Stijn Deprez, Cis Coudenys en Lies Coppejans.

CONTACTGEGEVENS
Ligand vzw
Moorseelsestraat 146
8501 Kortrijk

stijn.deprez@ligand.be
0491 56 98 86

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Ruim lokaal waar stoelen in een cirkel opstelling kunnen staan.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 15 Opleider: Ligand - vzw Oranjehuis
Thema: Herstel na lastig gedrag en agressie Sector(en):
Kinderopvang
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector