ICOBA - Sorrybox 2.0: eenvoudige manieren om met JONGEREN te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict - IN COMPANY

Met deze in company vorming ontwikkel je inzichten in concrete werkvormen om met jongeren en hun begeleiders te werken rond het herstellen van conflicten. Je leert verschil maken tussen een sanctiebeleid en een “goedmaakbeleid” in de voorziening. Je leert op een verbindende manier te werken rond een conflict. Je leert concreet werken met de “Sorrybox 2.0”, een webapplicatie met herstelmethodieken.

Programma

De online tool ‘Sorrybox 2.0’ helpt jongeren om het terug goed te maken. Bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde Sorrybrief, strip, rap of interactief filmpje. Ook begeleiders, leerkrachten en ouders vinden er methodieken om meer herstelgericht te werken in plaats van de traditionele beloning en straf. De Sorrybox 2.0 is een initiatief van MPC Terbank en kwam er met de steun van ICOBA en SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving.

Je kan na de vorming een implementatiesessie van een halve dag op teamniveau aanvragen.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
We maken de theorie rond het herstelgericht werken concreet met praktijkvoorbeelden, filmpjes en oefeningen waar je op de werkvloer direct mee aan de slag kan.
De Sorrybox vertrekt van de principes van de geweldloze communicatie en speelt in op de sociaal-emotionele beperkingen van kinderen en jongeren met probleemgedrag.

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
Basisopleiding: 1 vormingsdag = 2 dagdelen
Implementatiesessie: een halve vormingsdag = 1 dagdeel

START EN EINDUUR
In overleg met de organisatie, afhankelijk van de interne werkregelingen

VOOR WIE
Iedereen die met jongeren werkt in een professionele context.

OVER DE LESGEVER
Eric Beke is psychopedagoog verbonden aan MPC Terbank in Heverlee.
Hij ondersteunt er teams en zorgtrajecten van jongeren met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (GES+). Hij is deskundige rond de dynamiek sociaal- emotionele ontwikkeling en herstelgericht werken
In bijberoep is hij stress en burn-out coach en begeleidt hij organisaties bij het verhogen van psycho-sociaal welzijn bij cliënten en personeel.
Hij is coördinator van de Survivalacademie en als cyberpedagoog initiatiefnemer van www.sorrybox.be en www.rustbox.be

CONTACTGEGEVENS
Eric.beke@survivalacademie.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Lokaal voldoende ruim en mogelijkheid te verduisteren tegen het zonlicht
Zeer goede internetverbinding

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 20 Opleider: Survivalacademie - Eric Beke
Thema: Herstel na lastig gedrag en agressie Sector(en):
Kinderopvang
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector