ICOBA - Samen richting een ‘positief leefklimaat’: intervisiemomenten - IN COMPANY

Tijdens deze in company intervisie gaan we dieper in op specifieke thema’s gelinkt aan het leefklimaat om je te ondersteunen bij het vormgeven ervan in je organisatie. Je leert van en met andere deelnemers en realiseert samenwerking met andere organisaties op korte en lange termijn.

Programma

Je volgde de basisvorming ‘positief leefklimaat’ of nam deel aan een eerder leertraject gericht op het leefklimaat en je wil het gedachtegoed (verder) implementeren in je organisatie?

Tijdens vijf intervisiemomenten gaan we samen met ieders leernoden aan de slag.

Als je deelneemt aan 1 of meerdere intervisies, stuur je vooraf één of meerdere vraagstukken, uitdagingen, maar ook succesverhalen door met de bedoeling ze te delen met de andere deelnemers. Wij bundelen alles per thema en koppelen ze aan één van de 5 intervisiemomenten. Zo leren we van én met elkaar. Je bent vrij om aan één, meerdere of alle intervisie momenten deel te nemen.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Met op voorhand doorgestuurde vraagstukken door de deelnemers realiseren we interactie en reflectie tussen en met de verschillende deelnemers. Om de vraagstukken voldoende diepgang te bieden, krijgt ook (wetenschappelijke) input vanuit de AWL een plaats.

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
Een halve vormingsdagen = 1 dagdeel

START- EN EINDUUR
9u30–12u30 of 9u30–16u30

VOOR WIE
Pedagogische medewerkers uit de (semi-)residentiële jeugdzorg.

OVER DE LESGEVER
Lisa is Bachelor Orthopedagoog (Hogeschool VIVES) en Master Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Gent). Na haar studies ging ze in 2015 aan de slag als leefgroepbegeleider en zorgcoördinator in de leefgroep JEZ11 (Vereniging Ons Thuis), Bijzondere Jeugdzorg, ondertussen erkend als Veilig Verblijf.

In 2020 nam Lisa de projectcoördinatie van de Academische Werkplaats Positief Leefklimaat (AWL) over van Delphine Levrouw. Ze begeleidde een leertraject met 51 voorzieningen residentiële jeugdzorg en een tweede met de voorzieningen Veilig Verblijf en de Gemeenschapsinstellingen.

AWL streeft naar een structurele, duurzame en intersectorale verankering van het begrip ‘leefklimaat’ in de residentiële jeugdzorg.

CONTACTGEGEVENS
Lisa Cardoen
Poperingseweg 30, 8900 Ieper
0491 71 92 85
lisa.cardoen@votjeugdhulp.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Lokaal voorzien van beamer, flipchart, internet en geluidsversterking.
Water en koffie.

Opleider brengt eigen laptop mee.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 15
Thema: Voorkomen van lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector