ICOBA - Pestpreventie - IN COMPANY

Met deze in company vorming krijg je inzicht in wat pesten, plagen, ruzie maken en cyberpesten inhoudt en word je bewust van de positieve rol van de omstanders in een pestsituatie. Je ervaart werkvormen die je als begeleider bij kinderen en jongeren zelf kan inzetten.

Programma

Hoe voorkom je pestsituaties? Hoe ga je om met pesten? Welke kracht heeft de groep om de pestsituatie aan te pakken?

Tijdens deze vorming leer je pestgedrag herkennen, krijg je inzicht in het belang van pestpreventie én maak je kennis met de aanpak van Pimento.

Je leert hoe je de verbondenheid in een groep stimuleert door aandacht te besteden aan individuele krachten en talenten. En hoe je samen aan een context kunt werken waarin pesten geen plaats (meer) krijgt.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
• Interactieve werkvormen
• Brainstorm
• Stellingenspel
• Ervaringsgerichte werkvormen

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
1 vormingsdag = 2 dagdelen

START EN EINDUUR
Overeen te komen

VOOR WIE
Begeleiders van groepen kinderen en/of jongeren.

OVER DE LESGEVER
Al onze begeleiders hebben ervaring met groepen jongeren en hun begeleiders en het thema (cyber)pesten.

CONTACTGEGEVENS
Pimento vzw
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
03 336 99 99

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Geen

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 20 Opleider: Pimento vzw
Thema: Voorkomen van lastig gedrag en agressie Sector(en):
Kinderopvang
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector