ICOBA - Opnieuw verbinden na een agressie incident of conflict - IN COMPANY

Met deze in company vorming leer je herstelprocessen zo opzetten dat er opnieuw vertrouwen en verbinding groeit. Je ontdekt hoe je betrokkenen helpt om beweging te maken van ‘eigen standpunt en eigen gelijk’ naar ‘onderliggende behoeften en waarden van beiden’. Je leert bemiddelen vanuit de verschillende noden en belangen van alle partijen met de intentie tot een win/win te komen.

Programma

Agressie-incidenten laten sporen na. Bij de hulpverlener, bij de cliënt en op de relatie tussen beiden. Bewust aandacht geven aan herstel zorgt ervoor dat er terug vertrouwen en verbinding komt.

Een conflict is een botsing tussen waarheden die niet langer in hetzelfde verhaal passen en waarbij ieder dreigt vast te raken in het eigen gelijk. Dit zorgt vaak voor afstand en verwijdering tussen de partijen.

Toch kan een conflict ook een kans zijn om te kijken naar wat voor alle partijen belangrijk is, wat de noden zijn en hoe een win/win mogelijk wordt.

De training is opgebouwd vanuit het gedachtengoed van verbindende communicatie (Marshall Rosenberg) en richt zich naar iedereen die (relatie)herstel wil na agressie-incidenten of -conflicten. Je werkt met de gevoelsmonsters om onderliggende gevoelens en noden te (ver)kennen.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
We putten uit onze ervaring in omgaan met agressie en verbindende communicatie om je een basis theoretische inzichten te geven. Daarnaast krijg je heel wat praktische oefeningen aangereikt. Je kan je eigen praktijkervaringen bespreken en oefent actief de nodige vaardigheden.

We bieden een veilige omgeving waar open en oprecht kan gesproken worden, en creëren ruimte voor nieuwe inzichten en ervaringen.

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
2 vormingsdagen = 4 dagdelen

START- EN EINDUUR
9u30u - 16u30

VOOR WIE
Iedereen die meer zicht wil krijgen op herstel van de relatie en hierin wil oefenen.

OVER DE LESGEVER
Elke Fierens is meer dan 20 jaar werkzaam als educatief medewerker bij Impuls vzw rond agressie, zowel rond aanpak als rond impact. Ze integreert het gedachtegoed van geweldloze communicatie in de kijk naar zorg en herstel na incidenten.

Mariet Ghaye is trainer, opleider agressiebeheersing en geweldloze (verbindende) communicatie en auteur van ‘Agressie in hulp en dienstverlening. Van Impact op medewerkers naar een gedragen beleid’ Acco 2012.

CONTACTGEGEVENS
Impuls VZW
Elisabethlaan 64
3200 Aarschot
016 56 95 68
info@impulsvorming.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Voldoende ruim lokaal waar de tafels aan de kant kunnen.
Flappenbord

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 12 Opleider: Impuls vzw
Thema: Herstel na lastig gedrag en agressie Sector(en):
Kinderopvang
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector