ICOBA - Omgaan met weerstand en conflicten door het aangaan van verbinding, stellen van grenzen en positief inzetten van verzet - IN COMPANY

Met deze in company vorming leer je bij weerstand, spanning en conflict in verbinding met jezelf en de ander adequaat grenzen te stellen op een geweldloze manier

Programma

Conflicten en weerstand beïnvloeden je zelfvertrouwen, welzijn en professionaliteit. Vragen die je bezighouden zijn: ‘Hoe kan ik op actieve en positieve wijze omgaan met conflicten? Wanneer en op welke manier stel ik mijn grenzen? Waarom bots ik op weerstand?...’
In twee dagen ervaar je welke thema’s te maken hebben met weerstand en conflict.
• Je verwerft inzicht in het ontstaan en beïnvloedende factoren.
• Je zoekt samen en ontdekt welke preventieve en constructieve invloed jij als individu kan hebben.
• Je oefent met verschillende communicatietechnieken en leert hoe je grenzen op een adequate manier stelt
• Je wordt ondergedompeld in een mix van Nieuwe autoriteit, bemiddeling, Rots & Water en communicatie theorie.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Verwacht je aan een mix van doen en denken:
Theorie gekoppeld aan de praktijk
Voelen door ervaringsgerichte oefeningen
Kritische (zelf)reflectie vergroot inzichten
Concrete casussen ondersteunen de koppeling naar je praktijk

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
Module 1: 2 dagen = 4 dagdelen.
Module 2: Optioneel kan je 2 extra halve dagen intervisie aanvragen om de vertaling van het geleerde naar de praktijk te faciliteren en te ondersteunen waar nodig.

START EN EINDUUR
9.00u tot 17.00u

VOOR WIE
De principes van deze opleiding zijn breed toepasbaar in de verschillende sectoren/doelgroepen.
Ze is gericht op iedere professional of vrijwilliger die in het uitvoeren van zijn job te maken krijgt met weerstand/conflict of meer inzicht wil verkrijgen in de dynamieken van autoriteit/communicatie/agressie/stress.

OVER DE LESGEVER
Kris Mullens werkt momenteel als begeleider binnen de dienst ondersteunende begeleiding van Alba Vzw. Zijn focus ligt op het uitwerken van time-outs en ervaringsgerichte oefeningen met gezinnen, jongeren en teams. Daarnaast was hij lange tijd actief als bemiddelaar en opleider in bemiddeling en conflicthantering.

Jens Van Cleynenbreugel is contextbegeleider binnen het project Bascule van Alba Vzw. Hij heeft een achtergrond binnen het VAPH en de gerechtelijke jeugdhulp. Binnen deze context specialiseerde hij zich in Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Communiceren.

Kennis van Nieuwe autoriteit/Geweldloos verzet, verbindend communiceren, teambegeleiding, systemisch werken, oplossingsgericht werken, omgaan met weerstand/grenzen, Signs of safety, herstel, verbinding, bemiddeling…

CONTACTGEGEVENS
Jens.vancleynenbreugel@alba.be
Kris.mullens@alba.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Ruimte om te bewegen

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 16 Opleider: Alba vzw
Thema: Voorkomen van lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector