ICOBA - Methodiektraining in bemiddeling - IN COMPANY

Met deze in company vorming lukt het je om te bemiddelen bij weerstand en conflicten binnen je team of tussen cliënten.

Programma

Bemiddeling is een vaardigheid die je helpt bij spanning, conflict of weerstand binnen je team of tussen cliënten. Met kennis van bemiddelingstechnieken ga je de positieve kansen aan. Zo verval je niet in negatieve dynamieken.

Met deze training
- weet je wat bemiddeling is. Je staat stil bij de kenmerken en principes.
- herken je posities en strategieën die partijen aannemen tijdens een conflict.
- overzie je het verloop van een bemiddelingsproces chronologisch en in fases.
- ontdek je welke bemiddelingsvaardigheden je kan inzetten in je eigen professionele praktijk.

Het programma is aanpasbaar aan je achtergrondkennis.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
We werken met een syllabus, Powerpoint en DVD
Er is interactie tussen lesgever en deelnemers
We bespreken eigen casussen
Er zijn rollenspelen met nabespreking en ervaringsgerichte oefeningen
We vertrekken met de leervraag van de deelnemer en vragen een casus mee te brengen waar hij/zij mee wil oefenen

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
Module 1: 3 dagen = 6 dagdelen.
Module 2: Optioneel kan je 2 extra dagdelen supervisie inzetten om de vertaling van het geleerde naar de praktijk te ondersteunen.

START EN EINDUUR
9.30u tot 16.30u

VOOR WIE
Voor iedereen die herstelgericht wil werken in zijn of haar dagelijkse contacten met cliënten, collega’s… via de methodiek van bemiddeling.

OVER DE LESGEVER
Bemiddelingsburo Alba is een team met ervaring in bemiddeling. In hun dagelijkse werking bemiddelen ze tussen minderjarigen die een misdrijf gepleegd hebben en slachtoffers. Ze streven naar een positief herstel voor alle partijen. Ze geven veelvuldig opleidingen in bemiddeling binnen voorzieningen, scholen, sociale organisaties…

CONTACTGEGEVENS
Nele Devarrewaere – coördinator Bemiddelinsgburo VZW Alba, Waversebaan 66
3001 Heverlee
0491 71 72 53
Nele.devarrewaere@alba.be
Tom.herbots@alba.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
1 leslokaal met projectiescherm en beamer
2 extra oefenruimtes

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 12 Opleider: Alba vzw
Thema: Herstel na lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector