ICOBA - Mentaliseren als veilige basis voor emotionele verbinding: een coachingsmethode voor begeleiders van cliënten met gedrags- en emotionele problemen - IN COMPANY

Met deze in company vorming leer je met ‘buik en hoofd’ beter aanvoelen en begrijpen wat er aan de hand is bij jouw cliënten met complexe gedragsproblemen. Want dit gedrag kan veel druk leggen op de ondersteuningsrelatie en verduistert de onderliggende emotionele noden. Mentaliseren leidt tot ‘doorvoeld inzicht’ over de relatie met je cliënten en hun noden . Je ontdekt wat het gedrag met jou en je collega’s doet en wat jullie nodig hebben om je ‘goed genoeg’ af te stemmen en samen te werken. Zo groeit een ‘veilige basis’ voor wederzijdse emotionele beschikbaarheid gericht op het bevorderen van een ‘dragend en sensitief netwerk’ voor deze kinderen, jongeren en volwassenen.

Programma

Werk je met cliënten met een verstandelijke beperking en/of complexe gedragsproblemen? Herken je de moeilijkheid om je ‘goed genoeg’ af te stemmen op de noden van deze mensen, ondanks al je verworven kennis en ervaring? Krijg je de indruk dat je ten allen tijde emotioneel beschikbaar moet zijn en slaag je daar af en toe niet in? Verlies je soms de verbinding met jezelf en met de mensen rondom jou: collega’s, ouders en gasten?

Deze opleiding helpt je naar een meer doorvoelde kijk op jezelf en de mensen die je begeleidt. De kans is reëel dat het je op weg helpt naar meer wederzijdse emotionele beschikbaarheid.
Wat mag je verwachten?
• Je maakt kennis met het basisschema ‘emotionele ontwikkeling in verbinding’ en de link met SEO-R² (Sociale Emotionele Ontwikkeling).
• Je leert kijken met ‘doorvoeld inzicht’ (mentaliseren) aan de hand van een eigen casussen.
• Mentaliseren opent de deur naar emotionele beschikbaarheid, met oog voor preventie van agressief gedrag, voor het kanaliseren en begrenzen van dit gedrag en voor herstel van de relatie.
• Je ontdekt het belang van stressregulatie en ademruimte bij jezelf en de ander en de impact op je mentaliserend vermogen adhv het tolerantievenster voor stress (Interventiespectrum).
• Je leert reflecteren in proces, stap voor stap en dynamisch om zo tot emotionele beschikbaarheid te komen (m.i. ademruimte – helpende beeldvorming – eigen noden…).
• Je maakt kennis met het denkkader ‘Wederzijdse emotionele beschikbaarheid’ en ziet dit geïllustreerd met video- en casusmateriaal.
• Met het reflectiespel MENTEMO leer je het kader toe te passen op je eigen situatie.
• Je maakt je persoonlijk actieplan voor verdere toepassing en implementatie.

Module 1: Op de basisdag wordt het denkkader voorgesteld, met ruimte voor persoonlijke reflectie en toepassing aan de hand van het reflectiespel MENTEMO. Je leert tijdens deze dag hoe je agressief gedrag kan voorkomen, hanteren en hoe je aan herstel kan werken. Zo kan je bewuster reageren en wordt een actie-reactiespiraal vermeden.

Module 2: aansluitend kunnen één of meerdere toepassingssessies zorgen voor helpende beeldvorming. Op basis van een door de deelnemers ingebrachte casus wordt gewerkt aan het verdiepen van de bestaande beeldvorming en het vertalen van deze beeldvorming naar dagelijkse ondersteuning van cliënten met complexe gedragsproblemen (agressie), met veel aandacht voor wat teams en begeleiders nodig hebben om de beeldvorming toe te passen in hun praktijk.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
• Met een begeleidende powerpoint en praktijkvoorbeelden wordt het theoretisch kader levendig.
• Reflectiemomenten in duo’s helpen je naar toepassing en integratie.
• Video-illustraties voegen beeld bij het woord.
• Het reflectiespel MENTEMO helpt je het geleerde in groepjes van 5 toepassen op basis van je eigen werkervaring.
Ter voorbereiding en naverwerking krijg je relevante literatuur aangereikt.

MODULES EN AAN TE VRAGEN DAGDELEN
Module 1: 1 vormingsdag = 2 dagdelen
Module 2: 1 of meerdere halve dagen op basis van eigen casusmateriaal = 1 dagdeel per toepassingssessie

START EN EINDUUR
9u30 - 16u30

VOOR WIE
Iedereen die werkt met kinderen, jongeren en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen en/of een verstandelijke beperking.

OVER DE LESGEVER
Erik De Belie, orthopedagoog en psychodynamisch kindertherapeut – erkend supervisor voor de VVPT.
Erik is als psychotherapeut verbonden aan het M.F.C. De Hagewinde (Lokeren), als lector-onderzoeker aan de HOGENT (Vakgroep Orthopedagogiek – Onderzoeksgroep EQUAL) en als supervisor aan de opleiding Kindertherapie (KU Leuven).

Hij is auteur en redacteur van verschillende boeken en artikels over verstandelijke beperking, gehechtheid, ouderschap, seksueel misbruik, mentaliseren, ademruimte, emotionele beschikbaarheid en heeft ervaring met het opzetten van leertrajecten met betrekking tot emotionele verbinding.

Momenteel werkt hij als psychotherapeut in een groepspraktijk.

CONTACTGEGEVENS
Erik De Belie
Zijpestraat 23
9200 Dendermonde
0486 294 443
Erik.debelie@skynet.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Ruimte met mogelijkheid om met een groep te werken – en om in duo’s en deelgroepen te werken.
Beamer en projectiescherm.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 10 Maximum deelnemers: 20 Opleider: Erik De Belie
Thema: Voorkomen van lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector