ICOBA - Mentaliseren als veilige basis voor emotionele verbinding: een coachingsmethode voor begeleiders van cliënten met gedrags- en emotionele problemen - IN COMPANY

Met deze in company vorming leer je met doorvoeld inzicht verbinden met cliënten met gedrags- en emotionele problemen.

Programma

Werk je met cliënten met een verstandelijke beperking en/of geestelijke gezondheidsproblemen? Herken je de moeilijkheid om je goed af te stemmen op de noden van deze mensen ondanks al je verworven kennis en ervaring rond SEO? Krijg je de indruk dat je ten allen tijde een superbegeleider moet zijn en slaag je daar niet in? Deze opleiding helpt je naar een meer menselijke kijk op jezelf en de mensen die je begeleidt. De kans is reëel dat het je op weg helpt naar meer wederzijdse emotionele beschikbaarheid.

Wat mag je verwachten?
• Je maakt kennis met het basisschema ‘emotionele ontwikkeling in verbinding’ en de link met SEO (Sociale Emotionele Ontwikkeling).
• Je leert kijken met ‘doorvoeld inzicht’ (mentaliseren) aan de hand van een casus.
• Je ontdekt het belang van stressregulatie bij jezelf en de ander en de impact op je mentaliserend vermogen adhv het tolerantievenster voor stress.
• Je leert reflecteren in proces, stap voor stap en dynamisch (m.i. ademruimte – helpende beeldvorming – eigen noden…).
• Je maakt kennis met het denkkader ‘Wederzijdse emotionele beschikbaarheid’ en ziet dit geïllustreerd met videomateriaal.
• Met het reflectiespel MENTEMO leer je het kader toe te passen.
• Je maakt je persoonlijk actieplan voor verdere toepassing en implementatie

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
• Met een begeleidende powerpoint en praktijkvoorbeelden wordt het theoretisch kader levendig.
• Reflectiemomenten in duo’s helpen je naar toepassing en integratie.
• Video-illustraties voegen beeld bij het woord.
• Het reflectiespel MENTEMO helpt je het geleerde in groepjes van 5 toepassen op basis van je eigen werkervaring.
Ter voorbereiding en naverwerking krijg je relevante literatuur aangereikt.

MODULES EN AAN TE VRAGEN DAGDELEN
1 vormingsdag = 2 dagdelen, eventueel gevolgd door één of meerdere toepassingssessies op basis van eigen casusmateriaal = 1 dagdeel/toepassingssessie
Module 1: 1 vormingsdag = 2 dagdelen
Module 2: 1 vormingsdag + één of meerdere halve dagen op basis van eigen casusmateriaal = 2 dagdelen + 1 dagdeel per toepassingssessie

START EN EINDUUR
9u30 - 16u30

VOOR WIE
Orthopedagogen/psychologen/begeleiders die werken met kinderen, jongeren en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen en/of een verstandelijke beperking

OVER DE LESGEVER
Erik De Belie, orthopedagoog en psychodynamisch kindertherapeut – erkend supervisor voor de VVPT.
Erik is als psychotherapeut verbonden aan het M.F.C. De Hagewinde (Lokeren), als lector-onderzoeker aan de HOGENT (Vakgroep Orthopedagogiek – Onderzoeksgroep EQUAL) en als supervisor aan de opleiding Kindertherapie (KU Leuven). Hij is auteur en redacteur van verschillende boeken en artikels over gehechtheid, ouderschap, seksueel misbruik, mentaliseren, ademruimte, emotionele beschikbaarheid en heeft ervaring met het opzetten van leertrajecten met betrekking tot emotionele verbinding.

CONTACTGEGEVENS
Erik De Belie
Zijpestraat 23
9200 Dendermonde
0486 294 443
Erik.debelie@skynet.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Ruimte met mogelijkheid om met een groep te werken – en om in duo’s en deelgroepen te werken.
Beamer en projectiescherm.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 10 Maximum deelnemers: 20 Opleider: Erik De Belie
Thema: Voorkomen van lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector