ICOBA - Kids Skills en/of Mission Possible. Gedragsproblemen overwinnen door het leren van nieuwe vaardigheden - IN COMPANY

Met deze in company vorming krijg je zicht krijgen op alle ingrediënten van gedragsverandering bij kinderen en jongeren. Je leert kinderen en jongeren begeleiden op basis van de methode Kids skills en Mission Possible.

Programma

'Kids skills' is een methode om met kinderen over probleemgedrag te praten en er aan te werken. Ze is gebaseerd op het oplossingsgerichte therapiemodel. In deze aanpak vertaal je het probleemgedrag in 'te-leren-vaardigheden'. Via een aantal specifieke vraagstellingen en tussenkomsten motiveren je het kind om deze vaardigheid aan te leren. Schakel ouders, familie, vrienden.... in als ‘supporters’. Daardoor oefen je tegelijkertijd invloed op hen uit. ‘Kids skills’ gebeurt in een ‘luchtige sfeer’ waardoor het zowel voor het kind en zijn omgeving als voor jou een leuke ervaring blijft.
Voor jongeren is er een aangepaste versie nl. "Mission Possible".
Kids skills is het werk van de Finse psychiater Ben Furman. Hij maakte bruikbare werkboekjes waardoor je het meteen kan toepassen.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Powerpoint presentatie met voorbeelden uit individuele begeleidingen (basis en secundair onderwijs) en met filmfragmenten over een klassikale toepassing in een 1e jaar secundair B-stroom

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
MODULE 1: Basisvorming van 1 dag = 2 dagdelen
MODULE 2: Intervisie voor wie er als therapeut of begeleider mee aan de slag wil: 1 vormingsdag extra rond casussen = 2 dagdelen

START- EN EINDUUR
9u - 16u of anders overeen te komen

VOOR WIE
Begeleiders van kinderen/jongeren, opvoeders, therapeuten, …..
De methode is bruikbaar binnen individuele begeleidingen maar kan ook door leraren of opvoeders ingezet worden om met een ganse klas- of leefgroep rond het gedrag van kinderen en jongeren te werken.

OVER DE LESGEVER
Nadine Callens
- 33 j. ervaring in leerlingenbegeleiding vanuit een CLB waarvan ook 17 j. als provinciaal ondersteuner voor de West-Vlaamse vrije CLB's
- sedert 2006 zelfstandig nascholer voor onderwijs en hulpverlening
- auteur van "Zelfverwonding bij jongeren, gids voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ouders en vrienden", uitgeverij Garant
- co-auteur van "Survivalkit voor leerkrachten, oplossingsgericht werken op school", uitgeverij Garant
Meer info op website bij ‘wie ben ik’ + ‘mijn visie op nascholing’

CONTACTGEGEVENS
Nadine Callens
Kardinaal Mercierlaan 20
8420 De Haan
059 23 95 51
0479 364 274
nadine.callens1@telenet.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
• Beamer
• geluidsinstallatie voor laptop
• extra tafel voor uitstalling van werkboekjes, literatuur e.d.
• U-vorm of klassikale opstelling

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 99 Opleider: Nadine Callens
Thema: Voorkomen van lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector