ICOBA - Intervisie aan de hand van de IntervisieMethodiek Incidenten (IMI) - IN COMPANY

Met deze in company vorming formuleren we het probleem dat jouw team aangeeft en stellen een actieplan op voor je team in functie van grensoverschrijdend gedrag.

Programma

Als hulpverlener word je regelmatig geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag.

Deze dagdagelijkse irritaties komen terecht in een ‘container’ die je draagkracht negatief beïnvloeden. Om jouw draagkracht en die van je team gezond te houden, zeker ook ten aanzien van agressie, is intervisie een zinvol instrument.

Aan de hand van een thema, gekozen door de groep, stellen we een probleemformulering en een actieplan op. We zoeken naar individuele en teamacties en de verwachtingen die de organisatie heeft ten aanzien van de ondersteuning.

We doen intervisie volgens de IMI-methodiek van Huub Buyssen. Je kan rekenen op ervaren trainers.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Het team bepaalt het thema van de intervisie

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
Een halve vormingsdag = 1 dagdeel

START- EN EINDUUR
Overeen te komen

VOOR WIE
Hulpverleners in teamverband

OVER DE LESGEVER
De intervisoren werken sinds jaren in een psychiatrisch ziekenhuis. Ze spreken vanuit de dagdagelijkse praktijk van de hulpverlening aan psychisch kwetsbare mensen. Sinds ruim 25 jaar geven we in company training en stellen pakketten samen op vraag van de opdrachtgever.

Charlotte Vandaele is afdelingspsycholoog Intensieve Psychiatrische Zorg
Hilde Henderyckx is afdelingscoördinator Opnameafdeling Ouderenpsychiatrie

CONTACTGEGEVENS
Hilde Henderyckx
0476 992 883
info@preventiefomgaanmetagressie.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Vergadertafel met stoelen
Een flipover en stiften

We werken in de omgeving van Brugge en in een straal van 60 km er rond.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 12 Opleider: Preventief omgaan met agressie
Thema: Herstel na lastig gedrag en agressie Sector(en):
Kinderopvang
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector