ICOBA - The Circle of Courage: een ontwikkelingsstimulerend en preventief denkkader - IN COMPANY

Met deze in company vorming leer je jongeren aan te spreken en te motiveren. Je leert positieve connecties met hen op te bouwen en problemen van jongeren als leermomenten te zien. Je ontdekt hoe je sterktes van jongeren aanspreekt.

Programma

Binnen het model van de ‘Circle of Courage’ staan universele noden en waarden van mensen centraal.
Hierin wordt gesteld dat elke mens de nood heeft aan:
• Belonging: ergens deel van uit maken
• Mastery: vaardigheden en competenties
• Independence: kracht/eigenheid
• Generosity: balans van geven en ontvangen in relaties

Als deze noden vervuld en in balans zijn, groeien kinderen uit tot veerkrachtige mensen. Indien de noden niet vervuld zijn, kan dit zichtbaar worden in kwetsuren en storend gedrag.

Binnen deze visie wordt de behandeling van kinderen en jongeren niet gezien als het wegwerken van een geheel aan problemen, gebreken of zwakheden. Integendeel, het kind of de jongere wordt gepositioneerd in zijn eigen ecologie, met zijn eigen verhaal, waarin de eigen sterktes richting gevend zijn om opnieuw perspectief te zien.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
De training is gevarieerd opgebouwd. De theoretische kaders worden praktijkgericht uitgewerkt aan de hand van videomateriaal, oefeningen in kleine groepjes.

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
1 vormingsdag = 2 dagdelen

START- EN EINDUUR
9u00 tot 16u30

VOOR WIE
Iedereen die met kwetsbare kinderen en jongeren werkt, op individuele basis of in groepen.

OVER DE LESGEVER
De trainers van Create zijn Katrien Sel, Eline Spriet, Anke Maes, Gerrit De Moor en Franky D’Oosterlinck. Ieder van ons heeft vanuit zijn/haar opleiding en ervaringsachtergrond een uitgebreide expertise in het omgaan met kinderen en jongeren die moeilijk gedrag stellen.

CONTACTGEGEVENS
Vormingscentrum Create
Jozef Guislainstraat 47
9000 Gent
info@vccreate.be
09 226 70 70
www.vccreate.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
De zaal is voldoende groot zijn zodat we de groep kunnen opdelen in groepjes van 4 à 5 personen
Beamer, scherm en geluidsinstallatie

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 15 Maximum deelnemers: 25 Opleider: Vormingscentrum Create
Thema: Voorkomen van lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector