ICOBA - Beeldend werken om agressie incidenten, conflicten of bemiddelingsdossiers met de verschillende betrokkenen te bespreken - IN COMPANY

Met deze in company vorming leer je met behulp van verschillende beelden en materialen taal geven aan moeilijk bespreekbare situaties, emoties. Zo stimuleer je het gesprek met de verschillende betrokken partijen na een agressie-incident of conflict.

Programma

Beeldend materiaal geeft kinderen, jongeren en volwassenen een nieuwe taal, een stem. Spreken met beelden maakt het soms makkelijker om moeilijke gevoelens te verwoorden. Een beeld geeft ‘afstand’, het lijkt alsof je minder over jezelf spreekt. Een beeld blijft ook meer hangen. En geeft andere, nieuwe inzichten.

In deze opleiding leer je met behulp van popjes, dieren, plasticine, schilder– en kleurmateriaal, Dixit-kaarten, Innerchild-kaarten, foto’s, pictogrammen, blokken, taartvorm, schatkistjes… in gesprek gaan met de verschillende betrokken partij(en) na een agressie-incident, een conflict of een bemiddelingsdossier.
Om veiligheid te creëren en vertrouwen op te bouwen, vertrekken we steeds vanuit een individuele opstelling: wie ben jij, wie is er belangrijk voor jou in je leven en welke positie nemen deze verschillende personen t.o.v. jou in?
Na het individueel beeld vragen we om naar het moment van de ‘agressie’ of het conflict te gaan en daar een opstelling van maken. Zo zien we wat de agressie hem/haar als persoon heeft betekend. Wie of wat hem/haar kan helpen om met de problematiek van agressie om te gaan.
Als de persoon dit toelaat nemen we ‘zijn/haar’ beeld mee naar de andere betrokken persoon. Op die manier maken we de situatie bespreekbaar en kijken we wat de mensen nodig hebben om verder te kunnen na het agressiemoment of conflict.

Deze methodiek is helpend voor de verschillende partijen. Het kan worden toegepast in verschillende settings: individueel, in gezinsverband, in groepssituaties, bemiddelingsgesprekken…

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Na een voorbeeldcasus krijg je uitleg over de theorie van beeldend werken en over de verschillende materialen die je hiervoor kan inzetten.
Je leert de kansen en valkuilen kennen van de methodiek en je leert de juiste vragen stellen.
Je oefent zelf met de verschillende materialen en we oefenen samen het beeldend werken aan de hand van verschillende casussen en rollenspelen. Elke oefening bespreken we na.
We passen het beeldend werken toe in één op één gesprekken, cirkelgesprekken en groepsgesprekken.

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
2 dagen = 4 dagdelen.

START EN EINDUUR
9.00u tot 17.00u

VOOR WIE
Iedereen die werkt met kinderen, jongeren of volwassenen en die hen wil helpen om moeilijke situaties bespreekbaar te maken

OVER DE LESGEVER
Ik ben een vrouw van 62 jaar. Ik werkte al met verschillende doelgroepen zoals volwassenen met een fysieke, mentale beperking en met jongeren en gezinnen in de Jeugdhulp. De laatste 19 jaar werkte ik als slachtoffer-dader bemiddelaar binnen het Bemiddelingsburo v.z.w. Alba.
Ik leerde de methodiek van de duplopoppen kennen binnen het werken in de jeugdhulp. Deze beeldende methodiek heb ik verder verfijnd en toegepast in (bemiddelings)gesprekken, intervisies (bijvoorbeeld in een team), dossierbesprekingen, cirkelgesprekken op scholen, groepsgesprekken in voorzieningen…
Momenteel werk ik nog als praktijkbegeleider binnen de opleiding Gezinswetenschappen Odisee en als zelfstandige in bijberoep, waar ik eveneens bemiddelingen in de jeugdhulp begeleid.

CONTACTGEGEVENS
Bie Vanseveren
Begonialaan 32 bus 5
1853 Strombeek-Bever
vanseveren.bie@gmail.com
0483 285 544

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Ik werk met kleine groepjes, vooral bij het oefenen van de casussen, het ervaringsgericht werken. Bij een deelnemersveld van 12 mensen, verdeel ik de groep in drie groepjes. Wanneer de zaal groot genoeg is en de groepjes kunnen over de zaal verspreid worden, heb ik maar één zaal nodig.

Mogelijkheid om de verschillende materialen uit te stallen.

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 12 Opleider: Bie Vanseveren
Thema: Herstel na lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector
Vlaamse Welzijnssector