ICOBA - Agressief gedrag van jongeren vertalen op een geweldloze manier - IN COMPANY

Met deze in company vorming achterhaal je de betekenis achter de boosheid van jongeren. Je ontdekt de verschillende manieren van luisteren bij boosheid, anders dan bij agressief of gewelddadig gedrag. Je leert hoe je empathisch luistert. Je herkent de subtiele vormen van agressie en hoe je er mee omgaat.

Programma

Tijdens de vorming bekijken we het proces van boosheid vanuit verbindende communicatie. We staan stil bij de betekenis achter de boosheid van jongeren en maken de vertaalslag: wat wil de jongere écht zeggen? We switchen van jakhals-taal naar giraf-taal.

We onderzoeken de verschillende manieren van luisteren bij boosheid, zoeken samen naar andere strategieën dan agressie of geweld en leren hoe je de aandacht bij jezelf als begeleider, zelf-empathie, verplaatst naar de aandacht bij de ander, empathisch luisteren.

Tenslotte gaan we na hoe je het “kleine geweld” of de subtiele vormen van agressie herkent en oefenen in hoe hiermee om te gaan.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
We putten uit onze ervaring in omgaan met agressie en verbindende communicatie om je een basis theoretische inzichten te geven. Daarnaast krijg je heel wat praktische oefeningen aangereikt. Je kan je eigen praktijkervaringen bespreken en oefent actief de nodige vaardigheden.

We bieden een veilige omgeving waar open en oprecht kan gesproken worden, en creëren ruimte voor nieuwe inzichten en ervaringen.

AAN TE VRAGEN DAGDELEN
2 vormingsdagen = 4 dagdelen

START- EN EINDUUR
9u30u - 16u30

VOOR WIE
Begeleiders van kinderen en jongeren

OVER DE LESGEVER
Elke Fierens is meer dan 20 jaar werkzaam als educatief medewerker bij Impuls vzw rond agressie, zowel rond aanpak als rond impact. Ze integreert het gedachtegoed van geweldloze communicatie in de kijk naar zorg en herstel na incidenten.

Mariet Ghaye is trainer, opleider agressiebeheersing en geweldloze (verbindende) communicatie en auteur van ‘Agressie in hulp en dienstverlening. Van Impact op medewerkers naar een gedragen beleid’ Acco 2012.

CONTACTGEGEVENS
Impuls VZW
Elisabethlaan 64
3200 Aarschot
016 56 95 68
info@impulsvorming.be

SPECIFIEKE WENSEN LOCATIE EN MATERIAAL
Voldoende ruim lokaal waar de tafels aan de kant kunnen.
Flappenbord

Praktisch

Organiseer gratis deze opleiding zelf Minimum deelnemers: 8 Maximum deelnemers: 14 Opleider: Impuls vzw
Thema: Voorkomen van lastig gedrag en agressie Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector