Wat is jouw ervaring in de social profit?

Johan Deklerck heeft een brede praktijkervaring in diverse domeinen zoals het onderwijs, de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en de bredere hulpverleningssector en ervaring met diverse psychiatrische ziektebeelden en de aanpak ervan. Hij bouwde professionele ervaring op in diverse omgevingen voor hij een academische loopbaan begon. Het programma biedt dus een rijke combinatie van wetenschappelijke inzichten en een brede praktijkervaring.

Wat is jouw visie op agressie en omgaan met lastig en agressief gedrag?

Agressie vraagt om een brede, integrale en positieve preventie en aanpak. Dit komt naar voor in de preventiepiramide (Deklerck, J., 2011) die hiervoor de tools biedt en in het werken aan herstel, niet alleen rond de feiten, maar ook als deel van de organisatiecultuur. Dit houdt het benutten van de leer- en groeikansen in van wat gebeurd is voor de betrokkenen als basis voor een fundamentele preventie en herstel.

Veel agressie heeft te maken met existentieel onwelbevinden en destructief recht (Nagy), thema’s die aan bod kunnen komen binnen het vormingsprogramma rond preventie en dit rond herstel.