Als deel van het orthopedagogisch centrum Nieuwe Vaart te Gent werken we met kinderen met gedragsmoeilijkheden en emotionele stoornissen. Vanaf 2002 zijn we Life Space Crisis Intervention gaan introduceren in Vlaanderen en Europa. Sindsdien zijn we onze expertise gaan uitbreiden tot zowat alles wat te maken heeft met moeilijk gedrag: van casusbesprekingen over implementatie van methodieken tot het uitwerken van een gedragen gedragsbeleid.

Wat is jouw ervaring in de social profit?

Al onze trainers staan binnen OC Nieuwe Vaart in de dagelijkse praktijk. Onze trainingen zijn bijgevolg praktijkgericht én theoretisch onderbouwd.

Wat is jouw visie op agressie en omgaan met lastig en agressief gedrag?

Moeilijk gedrag leidt vaak tot conflict en crisis. Wij zien conflict en crisis als een botsing tussen de noden van de ene partij en de verwachtingen van de andere partij. Om die noden te leren kennen en dus het gedrag te kunnen begrijpen, baseren wij ons standaard op de Circle of Courage.

Voor ons is moeilijk gedrag een moeilijk te begrijpen vorm van communicatie. De mensvisie van de Circle of Courage is ons kompas om de noden van de betrokkenen te leren kennen en moeilijk gedrag te vertalen naar meer begrijpelijke vormen van communicatie. De relatie tussen volwassene en kind/jongere is de hefboom om moeilijk gedrag of gedragspatronen om te keren.

Al onze technieken en methodieken zijn gebaseerd op relatie en passen binnen de visie van de Circle of Courage.

Afbeelding
Footer Create