We zijn een ploeg ervaren trainers en bieden een training- en vormingsaanbod gericht op mensen die in hun werksituatie in direct contact staan met anderen. Vanuit ons werk binnen de psychiatrische hulverlening geven we dit vormingspakket een diepere invulling. We lichten theoretische concepten toe en concretiseren ze aan de hand van opdrachten. We werken praktijk- en persoonsgerichte toepassingen uit via casuïstiek en oefeningen en exploreren de visie op agressie. Binnen de complexiteit van de agressieproblematiek onderkennen we het belang van preventie. Je wordt bewust van je eigen gevoelens en reacties in confrontatie met agressie en leert deze positief te hanteren. Je bouwt aan communicatieve vaardigheden t.o.v. agressieve uitingen en oefent in geweldloos weerbaar leren. Je traint je vaardigheden door middel van rollenspelen.

Wat is jouw ervaring in de social profit?

De trainers, waarvan sommigen met meer dan 25 jaar ervaring, verzorgden al heel wat trainingen in

  • de jeugdzorg
  • ouderenzorg
  • algemene ziekenhuizen
  • psychiatrische instellingen
  • welzijnswerk
  • mentaal gehandicaptenzorg
  • politie
  • gevangeniswezen

en meer.

Wat is jouw visie op agressie en omgaan met lastig en agressief gedrag?

In de literatuur bestaan veel verschillende theorieën over agressie. Omdat deze nooit volledig zijn, vertrekken wij vanuit de volgende stelling:

Agressie is wat je zelf als agressie ervaart

Met deze stelling willen we vooral stilstaan bij de persoonlijke ervaring en reacties van iedere hulpverlener afzonderlijk die geconfronteerd wordt met agressief gedrag van een hulpvrager. Dit is misschien vrij subjectief doch het is onze overtuiging dat iedereen agressie ervaart op zijn eigen manier.

Om op een deskundige manier te kunnen omgaan met agressie bij mensen met dementie, staan we stil bij uitlokkende factoren, observatieschalen, crisisontwikkelingsmodel, vroegsignaleringsplan en fysieke verweervormen.

Afbeelding
logo preventief omgaan met agressie