Cotra staat voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Het samenbrengen van de kennis van de medewerker in de dagelijkse praktijk en de expertise en jarenlange ervaring van de trainer resulteert in een leuke en gevarieerde training en/of vorming van theorie en praktijk en zorgt voor tevreden beoordelingen. Aan de hand van de VISS benadering gaan we met de medewerkers aan de slag zodat zij nadien zelf zekerder terug naar de werkvloer kunnen.

Wat is jouw ervaring in de social profit?

Met een ervaring van 30 jaar in de zorgsector (BJZ,VAPH en onderwijs) deel ik graag de Do's en Don'ts met de zorgsector. Dit gaat van zeer eenvoudige tips tot en met de meer specifieke methodieken in het omgaan met agressie. Dit in een training gegoten die het midden houdt tussen theorie en oefeningen.

De vormingen maken dat je na afloop met een grotere zelfzekerheid terug op de werkvloer staat.

Wat is jouw visie op agressie en omgaan met lastig en agressief gedrag?

Als professioneel hulpverlener vertrek ik vanuit de overtuiging dat je agressie niet beantwoordt met een agressieve tegenreactie. Wat werkt is erkenning geven aan de boosheid van de persoon terwijl je de externalisatie van die boosheid in agressief gedrag afkeurt. Dit kan in het beste geval door in verbinding te komen met de boze cliënt. Kan je terugvallen op succeservaringen samen? Of is de verbinding er (nog) niet? Ga in ieder geval aan de slag. Blijf vooral zo dicht mogelijk bij je cliënt.

Met de methodieken en handvatten die je meekrijgt in onze training kom je al een heel eind. Daarna is het oefenen, oefenen, oefenen.