Alba vzw is actief in de jeugdhulp binnen Vlaams-Brabant en Brussel en werkgever van de HCA diensten van Brussel en Leuven. Daarnaast biedt Alba vzw Ondersteunende Begeleiding (EMK) voor jongeren van Vlaams-Brabant, Brussel en Vlaanderen. We organiseren diverse werkvormen voor kinderen, jongeren en hun context: Herstelbemiddeling - Positief Project - Alternatieve maatregelen - Ondersteunende begeleiding - Delictgerichte contextbegeleiding

Wat is jouw ervaring in de social-profit?

Alba vzw situeert zich al bijna 30 jaar op het kruispunt van jeugdhulp, justitie en onderwijs.

We werken naar aanleiding van situaties waar jongeren of jongvolwassenen in een vertrouwensbreuk of conflict zijn terecht gekomen, met zichzelf, met hun omgeving of met de maatschappelijke norm. We hebben hierbij aandacht voor alle betrokkenen: jongeren, ouders, slachtoffers, steunfiguren en de bredere context.

Wat is jouw visie op agressie en omgaan met lastig en agressief gedrag?

Alba vzw werkt via creatieve dialoog, stapt onbevooroordeeld en op een authentieke manier naar de ander, met respect voor ieders eigenheid en verhaal.

We streven naar een solidaire en meer humane samenleving waarin uitsluiting voorkomen wordt. We trachten een holistische visie op agressie te hanteren: preventief, curatief, interactioneel, systemisch en herstelgericht.

We willen bijdragen aan een veilig klimaat, zowel op fysiek als emotioneel niveau. Mensen beïnvloeden elkaar. Bij spanningsopbouw kan de interactie onbedoeld of onbewust voor escalatie zorgen. Vanuit deze interactionele en systemische kijk trachten we cursisten te ondersteunen in het preventief en curatief werken rond agressie.

We reflecteren over eigen gedrag en leren anticiperen op eventuele escalerende situaties. We zoeken naar de drijfveer achter agressief gedrag. We hopen zo ook preventief te werken. En de analyse van een situatie kan ons helpen om gelijkaardige situaties te vermijden en ondersteuning op maat te bieden voor alle betrokkenen.

Agressie is niet enkel een zaak van dader en slachtoffer. Ze functioneren in een brede relationele context. Daarom hebben we ook aandacht voor niet rechtstreeks betrokkenen, denk aan getuigen, collega’s, familieleden, partner…

We zetten sterk in op herstel: Hoe kan je na een incident samen verder? Wie heeft wat nodig om een gebeurtenis te plaatsen?

Curious, not Furious Alba vzw

Deze slagzin getuigt van de onbevooroordeelde positie die wij trachten in te nemen ten aanzien van agressie. We stellen duidelijke grenzen na een agressie incident, maar geloven sterk dat dit hand in hand kan gaan met een nieuwsgierig relatie-gebaar.

Afbeelding
footer logo ALBA