Wat is jouw ervaring in de social profit?

Ik werkte 33 jaar in een centrum voor leerlingenbegeleiding waarvan 16 jaar ook als ondersteuner van CLB-collega’s rond het omgaan met psycho-sociale problematieken bij leerlingen.

Ik geef al 12 jaar nascholingen aan leerlingenbegeleiders, leerkrachten, hulpverleners, chatmedewerkers…

Wat is jouw visie op agressie en omgaan met lastig en agressief gedrag?

Ik vertrek vanuit het oplossingsgericht gedachtegoed in combinatie met de visie vanuit nieuwe autoriteit en geweldloos verzet.