Wat is jouw ervaring in de social profit?

We werken sinds 2010 onafgebroken voor de buitenschoolse opvang, onthaalouders, kribbes, gezins- en thuiszorg, kraamzorg en poetsdiensten. Voor organisaties zoals Gezinsbond, Kind en Gezin, Ferm, Felies, Wiegwijs en voor provincies, gemeentelijke en stedelijke sociale diensten. Met thema’s zoals klantvriendelijkheid, communicatie, moeilijke gesprekken, assertief je boodschap brengen, grenzen stellen, omgaan met agressief gedrag van cliënten, roddelen, feedback geven en krijgen, omgaan met conflicten.

Ook pedagogische thema’s zoals peuterpuberteit, communiceren met kinderen en tieners, stress bij kinderen, bouwen aan zelfvertrouwen, een kind hoort te spelen, bijten en peuters, moeilijk slapen aanpakken, omgaan met gevoelens van kinderen, faalangst.

Corona zette de thema’s zelfzorg en stress, veerkracht, angst, onzekerheid, veranderingen en zelfvertrouwen vaker op de agenda.

Meer info vind je op www.ietsanderscie.be

Wat is jouw visie op agressie en omgaan met lastig en agressief gedrag?

Wij spreken van agressief gedrag als dat een ander schade toebrengt. Dit gedrag kan gaan van bedreigen tot daadwerkelijke actie waarbij de ander psychische, fysieke of materiële schade oploopt.

Agressief gedrag varieert van slaan, schoppen en stompen (fysiek) over bedreigen, pesten en uitschelden (psychisch) tot het vernielen van andermans spullen... maar ook het kwaadspreken over een ander zien wij als een vorm van agressie.