Erik De Belie, orthopedagoog en psychodynamisch kindertherapeut, heeft ruim 40 jaar ervaring als orthopedagoog, psychotherapeut en docent/supervisor (Kindertherapie – KU Leuven). Erik publiceerde over gehechtheid, trauma, mentaliseren, complexe gedragsproblemen en emotionele beschikbaarheid. Hij heeft heel wat ervaring met het opzetten van leer- en coachingstrajecten: mentaliserend coachen als veilige basis voor emotionele verbinding.

Wat is jouw ervaring in de social profit?

Erik De Belie heeft ervaring als orthopedagoog en teambegeleider in MPC Sint-Franciscus, Roosdaal  en Alderande, Lokeren. Daarnaast werkt hij als psychotherapeut in MFC De Hagewinde in Lokeren nauw samen met het ‘dragend netwerk’: begeleiders en ouders. Verder geeft hij al jaren vorming, coaching en supervisie in diverse opleidingen, o.a. Rino – Centrum voor Kindertherapie, KU Leuven.

Als lector-onderzoeker aan de HOGENT (Opleiding Orthopedagogie) ontwikkelde hij leer- en coachtingstrajecten waarin begeleiders gecoacht werden om zich af te stemmen op mensen met complexe gedragsproblemen en hun netwerk.

Momenteel werkt hij als privé-therapeut, gastdocent en supervisor.

Wat is jouw visie op agressie en omgaan met lastig en agressief gedrag?

Zoals elk gedragsprobleem heeft agressief gedrag een belangrijke signaalfunctie: een teken aan de wand.

Via mentaliserend coachen word je als begeleider of ander zorgfiguur uitgenodigd om te reflecteren over de persoonlijke betekenis van dit gedrag, waarbij je gelijktijdig oog hebt voor de wijze waarop je zelf en anderen uit de omgeving door dit gedrag geraakt wordt. We besteden veel aandacht aan de thema’s veiligheid, emotieregulatie (tolerantievenster voor stress), basisbehoeften en ademruimte: wat heb je nodig om niet meegezogen te worden in een actie-reactiespiraal, helpend te begrenzen en tot herstel te komen? Mentaliseren opent zo de deur naar een afgestemde ondersteuning, met veel oog voor preventie van agressief gedrag, voor het kanaliseren en begrenzen van dit gedrag en voor herstel van de relatie.