Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking van die preventie. We willen suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis.

Wat is jouw ervaring in de social profit?

Via laagdrempelige telezorg, de Zelfmoordlijn 1813, bieden we een luisterend oor aan mensen die zich in een suïcidale crisis bevinden of hun omgeving die zich zorgen maakt.

Bovendien willen we zoveel mogelijk mensen in de samenleving sensibiliseren en vormen m.b.t. dit thema, aangezien iedereen een steentje kan bijdragen aan de preventie van zelfdoding.

Wat is jouw visie op agressie en omgaan met lastig en agressief gedrag?

Alle gedrag is communicatie, zo ook agressief gedrag.

Het is een oervorm van communicatie. De persoon in kwestie wordt gestuwd door boosheid en/of angst. Door onvoorspelbare gebeurtenissen die gevoelens triggeren en die de persoon als uitdagend en gevaarlijk ervaart.

Agressief gedrag is een uiting van behoeften en toont zich in verschillende vormen: naar zichzelf of naar anderen gericht, psychisch of fysiek, direct of indirect en reactief of proactief. Je kan er op verschillende manieren op reageren.

Ons Centrum gelooft sterk in de kracht van geweldloze communicatie, dat een waarneming, gevoel, behoefte en verzoek aan elkaar koppelt. Agressief gedrag beantwoorden met agressief gedrag leidt namelijk zelden tot positieve uitkomsten en gaat voorbij aan de achterliggende noden van de persoon in kwestie. Het werkt volgens ons veel beter om jezelf helpend op te stellen tegenover iemand die agressief gedrag stelt.

Afbeelding
footer centrum ter preventie van zelfdoding