VCOK is een vormingscentrum gespecialiseerd in opvoeding, kinderopvang en bemiddeling. VCOK richt zich tot professionals in de gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse kinderopvang. Ons aanbod pedagogische ondersteuning voor kinderbegeleiders, teams en verantwoordelijken bestaat uit vorming, webinars, individuele coaching, lerende netwerken, teambegeleiding en maatwerk.

Wat is jouw ervaring in de social profit?

Wat is jouw visie op agressie en omgaan met lastig en agressief gedrag?

We streven naar een opvoedingspraktijk gesteund op participatie van alle betrokkenen en op respect voor diversiteit en kinderrechten. Opvoeden is voor ons een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Via opleiding, vorming en training willen wij op een wetenschappelijk onderbouwde manier en vanuit een emancipatorische en solidaire visie de kinderopvang ondersteunen in hun professionalisering.

Afbeelding
Footer VCOK