"Impuls, meer dan 45 jaar opleidingen met impact!"

Krachtgericht werken, waarderend werken en verbindende communicatie vormen reeds sinds 1976 de basis van onze vormingen en trajecten. Verbinding en betrokkenheid zijn ons handelsmerk. Nog steeds zijn visie, kennis en ervaring drie pijlers waarop we onze ondersteuning baseren. Impuls heeft een aanbod voor individuele medewerkers, teams, teamcoördinatoren, leidinggevenden en organisaties.

Wat is jouw ervaring in de social profit?

De social profit is reeds meer dan 45 jaar het werkterrein van Impuls. We putten uit de ervaringen van honderden medewerkers en leidinggevenden uit hulp- en dienstverlening, gezondheidszorg, sociale economie, onderwijs...

Impuls geeft vorming met als doel mensen te versterken, persoonlijk en professioneel. Daarbij ligt de focus op communicatie en interactie. We nodigen uit om persoonlijke ervaringen en eigen voorbeelden te toetsen aan concrete, ondersteunende kaders. Op die manier verwerven deelnemers inzicht om verder de groeien.

Wat is jouw visie op agressie en omgaan met lastig en agressief gedrag?

Impuls werkt rond omgaan met agressie en conflicten vanuit een visie van geweldloze weerbaarheid en vanuit het gedachtengoed van de verbindende communicatie van M. Rosenberg.

Een basis waarop Impuls bouwt is de cirkel

preventie met thema’s als

  • Verbindend communiceren
  • Grenzen kennen en bewaken
  • Feedback geven en ontvangen

interventie met thema’s als

  • Omgaan met agressie
  • Constructief omgaan met boosheid
  • Bemiddelen

herstel met thema’s als

  • Herstel en nazorg voor leidinggevenden
  • Opleiding tot herstelcoach
  • Omgaan met impact van medewerkers
  • Opnieuw verbinden na conflicten

Vanuit de invalshoek impact publiceerde Impuls in 2012 haar boek: ‘Agressie in hulp – en dienstverlening: van impact op medewerkers naar een gedragen beleid.’ Specifiek geschreven voor direct leidinggevenden uit de social-profit."

Afbeelding
Footer Impuls