Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar, voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Toch zien we een kracht in elk van hen. Door hen met zichzelf en hun omgeving te verbinden willen we hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen. Daarnaast ondersteunen we ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren. Ook in het beleid laten we ons kritisch optimisme horen waar nodig of gewenst.

Want het kan wél.

www.arktos.be

Wat is jouw ervaring in de social-profit?

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties en personen met een beperking voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt.

Wij zien een kracht in elk van hen. Door hen met zichzelf en hun omgeving te verbinden willen we hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen.

Daarnaast ondersteunen we ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren. Ook in het beleid laten we ons kritisch optimisme horen waar nodig of gewenst.

Want het kan wél! Arktos vzw

Wat is jouw visie op agressie en omgaan met lastig en agressief gedrag?

We kijken naar agressie en omgaan met agressief gedrag vanuit deze brillen:

  • We vertrekken vanuit KRACHT in onze aanpak, niet vanuit een ‘dader – slachtoffer’ perspectief. Focus op verbinden en wederzijds begrip.
  • We vertrekken vanuit een positieve, waarderende benadering. We bekijken agressie en het omgaan met agressie vanuit de (vaak positieve) intentie van gedrag. We kijken naar ‘Wat werkt? ‘, ‘Wat doe je al?’, ‘Wat kan je al of wél’ en daarnaast kijken we naar ‘Wat lukt niet goed?’, ‘Waar bots je op?’, ‘Wat wil je bereiken?’. We zetten tools in die agressie kunnen verminderen nog vóór er agressie is.
  • Groeicirkels: kinderen en jongeren komen op verschillende momenten onder spanning te staan, die hen in een modus van ‘vechten – vluchten – vriezen’ kan brengen. Die spanning gebruiken we. We geloven dat je met die spanning aan de slag kan om te groeien: we willen onze doelgroep alternatieve gedragingen en gezonde vluchtwegen leren kennen, ervaren en toepassen. Door dit veilig te oefenen, groeit de kans dat ze dit toepassen in echte situaties.
  • Verbindend en Herstelgericht: we zetten in op verbondenheid van de doelgroep met zichzelf, anderen, de ruimere omgeving en het spirituele. We geloven dat herstel en her-verbinden bij schade en conflict mogelijk is.
  • De preventiepiramide: organisaties die een breed en integraal preventief beleid voeren dat verder reikt dan het beheersen en aanpakken van agressie, boeken het meest resultaat met hun doelgroep én medewerkers, die weten hoe ze kunnen handelen in diverse situaties.
Afbeelding
footer Arktos