Alle nieuws

Vorming opvang en nazorg voor gezinszorg

Medewerkers binnen de gezinszorg krijgen soms te maken met schokkende gebeurtenissen. Denk aan een onverwacht overlijden, (seksueel) grensoverschrijdend of agressief gedrag. De impact ervan kan ernstig zijn en lang doorwerken.

Leid vertrouwenspersonen en leidinggevenden op zodat ze op een goede manier collega’s kunnen ondersteunen. Eenmalig organiseert ICOBA in samenwerking met The Human Link een reeks vormingen. Gratis en op verschillende plekken in Vlaanderen. Allen vlot te bereiken met het openbaar vervoer.

 

Opgelet: de reeks vormingen is een succes!

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in Antwerpen. Ben je toch geïnteresseerd om de vorming te volgen, schrijf je in voor de wachtlijst. ICOBA bekijkt of er een extra vorming mogelijk is.

Eerste opvang van collega's na schokkende gebeurtenissen

Met deze ééndaagse vorming leer je meer over acute stress en eerste opvang. Je leert hoe je op een veilige manier eerste opvang biedt op emotioneel, praktisch en materieel vlak.

Na deze opleiding voel je je capabel om de eerste opvang voor je collega’s op een goede manier te doen.

Schrijf meerdere vertrouwenspersonen en leidinggevenden uit je organisatie in. Zo vormen ze een opvangteam en kunnen ze elkaar inspireren en ondersteunen. 

 

Afbeelding
data_collegiale_opvang_na_schokkende_gebeurtenissen

Eerste opvang en nazorg van collega's na schokkende gebeurtenissen

Met deze tweedaagse vorming leer je niet alleen alles over eerste opvang. Ook leer je hoe je je collega's die iets ernstigs meemaakten in verschillende nazorgsessies kan ondersteunen op langere termijn. Je krijgt theoretische achtergrond en ontwikkelt expertise over de reacties die mensen vertonen na een schokkende gebeurtenis en vaardigheden om psycho-educatie te geven en hun natuurlijk verwerkingsproces te ondersteunen.

Schrijf meerdere vertrouwenspersonen en leidinggevenden uit je organisatie in. Zo vormen ze een opvangteam en kunnen ze elkaar inspireren en ondersteunen. 

 

Afbeelding
data_collegiale_opvang_en_nazorg_na_schokkende_gebeurtenissen

Hoe schrijf je in?

Je organisatie stelt één of meerdere contactpersonen aan die een login aanvragen voor het gebruik van Extranet, het online platform voor vorming van de social profit. Als contactpersoon schrijf je collega’s in. Lees meer over de procedure.

OPGELET: enkel private diensten kunnen medewerkers inschrijven.

 

Deze opleidingen worden aangeboden vanuit het samenwerkingsverband tussen het Vlaamse Vormingsfonds voor de sector Gezinszorg en VIVO vzw – ICOBA en gefinancierd met projectmiddelen van de FOD WASO.