in company vormingen 2019 KO - 331

Hieronder een overzicht van alle programma's die je kan aanvragen.
Hoe? Lees de procedure >>
Liever op papier? Download de brochure >>

titel  duur van de opleiding aantal op te nemen dagdelen opleider

PREVENTIEF werken via groepsdynamiek

Blij dat je in mijn team zit. Met goesting en passie samenwerken 1 of 2 dagen 2 of 4 Patty Leppens
Groepen kinderen en jongeren positief begeleiden 3 dagen  6 De Onderstroom – Jürgen Peeters

Werken aan EIGEN WEERBAARHEID en VEERKRACHT

Verdediging zonder aanval. Geweldloos omgaan met elkaar met het Meerdere-mindere- Evenwaardigheidsmodel 2 dagen De Vuurbloem - Pat Patfoort 
Van onmacht naar kracht. Groeien in weerbaarheid.  1 tot 2 dagen 2 tot 4 Hilde Leonard
Snel en efficiënt spanning loslaten met TRE. Zelfzorg in functie van herstel 2 dagen 4 Dialoogplus
Met de mond vol tanden, omgaan met eisend gedrag van ouders  1 dag  2 Hilde Leonard
Omgaan met lastig gedrag van ouders  1 dag 2 Dialoogplus

Omgaan met EIGEN EMOTIES

Blijf in verbinding met jezelf tijdens lastige situaties en moeilijke gesprekken 2 dagen 4 Dialoogplus 
Kracht-in-spanning. Oplossingsgericht aan de slag met agressie 1 dag  3 Touché vzw

Omgaan met EMOTIES VAN ANDEREN

Constructief omgaan met boosheid 1 dag  Impuls 
Blij, bang, boos bij peuters en kleuters halve dag VCOK

Omgaan met RODDEL, RUZIE, PESTEN

Constructief omgaan met roddelen 1 dag  2 Patty Leppens 
Opbouwend en geweldloos omgaan met conflicten   2 dagen De Vuurbloem - Pat Patfoort 
Help! Ruzie! Omgaan met conflicten tussen kinderen 1 dag Hilde Leonard
Grenzen stellen aan pesten   1 dag  VCOK 
Pesten stoppen in de opvang 1 dag Hilde Leonard 

BASISVORMING omgaan met agressie

Basisvorming omgaan met agressie en lastig gedrag  1 tot 2 dagen  2 tot 4  Impuls 
Omgaan met agressie
Halve dag tot 2,5 dagen
1 tot 6 Escala 
Basisvorming omgaan met agressie vanuit het crisisontwikkelingsmodel en het actieschema 2 dagen  4 Geert Taghon

Omgaan met agressie in SPECIFIEKE SITUATIES

Omgaan met agressie aan het onthaal 1 tot 2 dagen 2 tot 4  Impuls
Omgaan met agressie tijdens huisbezoek  2 dagen 4 Impuls

INTERVENTIE

Het kleine geweld. Omgaan met subtiele vormen van agressie   1 dag 2 Impuls 
Omgaan met agressie-incidenten. Een praktijkgericht stappenplan   1 tot 2 dagen  2 tot 4 Hilde Leonard 
Reageren op agressief gedrag van kinderen. Een praktisch stappenplan 1 dag  2 Hilde Leonard
Moeilijk hanteerbaar gedrag in de buitenschoolse kinderopvang
1 dag  VCOK

OPVANG EN NAZORG

Opvang en nazorg na agressie voor leidinggevenden en sleutelfiguren
2 dagen  5 Impuls

HERSTEL

Opnieuw verbinden na een agressie-incident of conflict
2 dagen Impuls 
Leiding geven na agressie. Herstelgericht denken en werken als leidinggevende 1 dag 2 Geert Taghon
Sorrybox 2.0.: eenvoudige manieren om met jonge kinderen te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict
1 tot 1,5 dagen 2 tot 3 Survivalacademie - Eric Beke
Sorrybox 2.0.: eenvoudige manieren om met jongeren te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict
1 tot 1,5 dagen 2 tot 3 Survivalacademie - Eric Beke

LEREN UIT INCIDENTEN

Intervisie aan de hand van de IntervisieMethodiek Incidenten (IMI)  halve dag 1 Preventief omgaan met agressie