Overzicht in company vormingen Kinderopvang

titel  duur van de opleiding aantal op te nemen dagdelen opleider

PREVENTIEF werken via groepsdynamiek

Blij dat je in mijn team zit. Met goesting en passie samenwerken 1 of 2 dagen 2 tot 6 Patty Leppens
Groepen kinderen en jongeren positief begeleiden 3 tot 3,5 dagen  6 tot 7 De Onderstroom – Jürgen Peeters

Werken aan EIGEN COMMUNICATIE, WEERBAARHEID en VEERKRACHT

Verdediging zonder aanval. Geweldloos omgaan met elkaar met het Meerdere-mindere- Evenwaardigheidsmodel 2 tot 2,5 dagen 4 tot 5  De Vuurbloem - Pat Patfoort 
Van onmacht naar kracht. Groeien in weerbaarheid.  1 tot 2 dagen 2 tot 4 Hilde Leonard
Snel en efficiënt spanning loslaten met TRE. Zelfzorg in functie van herstel 2 tot 2,5 dagen 4 tot 5 Dialoogplus
Met de mond vol tanden, omgaan met eisend gedrag van ouders  1 dag  2 Hilde Leonard
Omgaan met lastig gedrag van ouders  1 dag 2 Dialoogplus
Van Kwaadheid naar Kracht  2 tot 3 dagen  4 tot 5  Blabla 
Communicatie en lichaamstaal  1 tot 3  2 tot 7  Iets Anders Cie
Liever assertiever  1 tot 3  2 tot 7 Iets Anders Cie
Hoe kan ik het zeggen? Duidelijk communiceren met ouders en collega’s bij moeilijke gesprekken  Viac 
Ik zou het anders doen! Moeilijke boodschappen goed brengen.   HIVSET 

Omgaan met EIGEN EMOTIES

Blijf in verbinding met jezelf tijdens lastige situaties en moeilijke gesprekken 2 tot 2,5 dagen 4 tot 5 Dialoogplus 
Kracht-in-spanning. Oplossingsgericht aan de slag met agressie 1 dag  3 Touché vzw

Omgaan met EMOTIES VAN ANDEREN

Constructief omgaan met boosheid 1 dag  Impuls 
Blij, bang, boos bij peuters en kleuters halve dag VCOK

Omgaan met RODDEL, RUZIE, PESTEN

Constructief omgaan met roddelen 1 tot 2 dagen  2 tot 4 Patty Leppens 
Opbouwend en geweldloos omgaan met conflicten   2 dagen De Vuurbloem - Pat Patfoort 
Help! Ruzie! Omgaan met conflicten tussen kinderen 1 dag Hilde Leonard
Grenzen stellen aan pesten   1 dag  VCOK 
Pesten stoppen in de opvang 1 dag Hilde Leonard 
Pesters in je groep. Hoe pak je dat aan?   1 dag  VIAC

BASISVORMING omgaan met agressie

Basisvorming omgaan met agressie en lastig gedrag  1 tot 2 dagen  2 tot 4  Impuls 
Omgaan met agressie
Halve dag tot 2,5 dagen
1 tot 6 Escala 
Basisvorming omgaan met agressie vanuit het crisisontwikkelingsmodel en het actieschema 2 dagen  4 Geert Taghon

Omgaan met agressie in SPECIFIEKE SITUATIES

Omgaan met agressie aan het onthaal 1 tot 2 dagen 2 tot 4  Impuls
Help, een bijter in de groep   Halve dag 1 VCOK

INTERVENTIE

Het kleine geweld. Omgaan met subtiele vormen van agressie   1 dag 2 Impuls 
Omgaan met agressie-incidenten. Een praktijkgericht stappenplan   1 tot 2 dagen  2 tot 4 Hilde Leonard 
Reageren op agressief gedrag van kinderen. Een praktisch stappenplan 1 dag  2 Hilde Leonard
Moeilijk hanteerbaar gedrag in de buitenschoolse kinderopvang
1 dag  VCOK
Conflicthantering  1 dag  HIVSET 
Vurige kinderen, omgaan met moeilijk gedrag bij jonge kinderen  1 dag  K+
Verbindend Communiceren en omgaan met moeilijke situaties  1 dag  2 De Aanstokerij

OPVANG EN NAZORG

Opvang en nazorg na agressie voor leidinggevenden en sleutelfiguren
2 dagen  5 Impuls
Bespreek de impact van een agressie incident met je team  Halve dag  Impuls 

HERSTEL

Opnieuw verbinden na een agressie-incident of conflict
2 dagen Impuls 
Leiding geven na agressie. Herstelgericht denken en werken als leidinggevende 1 dag 2 Geert Taghon
Sorrybox 2.0.: eenvoudige manieren om met jonge kinderen te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict
1 tot 1,5 dagen 2 tot 3 Survivalacademie - Eric Beke

LEREN UIT INCIDENTEN

Intervisie aan de hand van de IntervisieMethodiek Incidenten (IMI)  halve dag 1 Preventief omgaan met agressie