Overzicht in company vormingen VOHI - 319.01

titel  duur van de opleiding aantal op te nemen dagdelen opleider

PREVENTIEF werken via groepsdynamiek

Blij dat je in mijn team zit. Met goesting en passie samenwerken 1 of 3 dagen 2 tot 6 Patty Leppens
Groepen kinderen en jongeren positief begeleiden 3 tot 3,5 dagen  6 tot 7 De Onderstroom – Jürgen Peeters
Werken met groepen. Van teambuilding tot conflicthantering  3 tot 3,5 dagen 9 tot 10 Ligand

PREVENTIEF werken met kinderen, jongeren en volwassenen

Kids Skills en/of Mission possible. Gedragsproblemen overwinnen door het leren van nieuwe vaardigheden   1 tot 2 dagen  2 tot 4 Nadine Callens
Gentle teaching: de kracht van verbinding om geweld te voorkomen 1,5 dagen  3 Karel De Corte 
Verbindend werken met het model van Belinda Hopkins 3 tot 5,5 dagen 6 - 11 Arktos vzw
Agressiebeheer vanuit de bril van Verbindende Communicatie   4 dagen  8 tot 16 Jaspis 
The Circle of Courage: een ontwikkelingsstimulerend en preventief denkkader 1 dag 2 Create
Conflicten en moeilijke interacties tussen jongeren bespreekbaar maken met de Axenroos   1 dag  2 Ducktape
Verbinden in gezag   1 dag  2 Ducktape 
Agressief gedrag van jongeren vertalen op een geweldloze manier   2 dagen  Impuls
Voorkomen is beter dan genezen  1 dag  CoTra 
Turning Down The Heat (TDTH) - Een alternatief voor confrontatie en weerstand bij kinderen   1 dag  Create
Basishouding & Weerstandspatronen   2 dagen 4 Practicum 

Werken aan EIGEN COMMUNICATIE, WEERBAARHEID en VEERKRACHT

Verdediging zonder aanval. Geweldloos omgaan met elkaar met het Meerdere-mindere- Evenwaardigheidsmodel 2 tot 2,5 dagen 4 tot 5 De Vuurbloem - Pat Patfoort 
Van onmacht naar kracht. Groeien in weerbaarheid.  1/2 dagen 2 tot 4 Hilde Leonard
Snel en efficiënt spanning loslaten met TRE. Zelfzorg in functie van herstel 2 tot 2,5 dagen 4 tot 5 Dialoogplus
Van Kwaadheid naar Kracht  2 tot 3  4 tot 6  Blabla 
Communicatie en lichaamstaal  1 tot 3 2 tot 7  Iets Anders Cie
Liever assertiever  1 tot 3  2 tot 7  Iets Anders Cie 
Hoe kan ik het zeggen? Duidelijk communiceren met ouders en collega’s bij moeilijke gesprekken  Viac

Omgaan met EIGEN EMOTIES

Blijf in verbinding met jezelf tijdens lastige situaties en moeilijke gesprekken 2 tot 2,5 dagen 4 tot 5 Dialoogplus 
Jezelf en je cliënt tot rust brengen met biofeedback 1 dag 2 Dialoogplus
Kracht-in-spanning. Oplossingsgericht aan de slag met agressie 1 dag  3 Touché vzw

Omgaan met EMOTIES VAN ANDEREN

Constructief omgaan met boosheid 1 dag  Impuls 

Omgaan met RODDEL, RUZIE, PESTEN

Constructief omgaan met roddelen 1 tot 2 dagen  2 tot 4 Patty Leppens 
Opbouwend en geweldloos omgaan met conflicten   2 tot 2,5 dagen 4 tot 5 De Vuurbloem - Pat Patfoort 
Pesten in de leefgroep aanpakken en voorkomen   1 dag Hilde Leonard 
“Genoeg gedoe!” - samen omgaan met moeilijk gedrag in de organisatie 3 dagen 12 dagdelen Create
Pesters in je groep. Hoe pak je dat aan?  1 dag  2   VIAC 

BASISVORMING omgaan met agressie

Het crisisontwikkelingsmodel en crisisinterventie halve dag  1 Preventief omgaan met agressie
Basisvorming omgaan met lastig en agressief gedrag  1 tot 2 dagen  2 tot 4 Impuls 
Omgaan met agressie
Halve dag tot 2,5 dagen
1 tot 6 Escala 
Omgaan met verbale en fysieke agressie in de zorgsector 1 dag Escala
Basisvorming omgaan met agressie vanuit het crisisontwikkelingsmodel en het actieschema 2 dagen  4 Geert Taghon
Over de grens  1 to 2 dagen 2 tot 4  Ducktape 

Omgaan met agressie in SPECIFIEKE SITUATIES

Omgaan met agressie van personen met een psychiatrisch ziektebeeld   1 dag 2 Escala
Omgaan met agressie aan het onthaal 1 tot 2 dagen 2 tot 4  Impuls
Omgaan met agressie tijdens huisbezoek  2 dagen 4 Impuls
Zelfverwonding bij jongeren.
Een uitlaatklep voor moeilijke emoties…. maar ook als agressie naar jezelf of naar de buitenwereld toe?
1 dag 2 Nadine Callens
Aandacht voor het emotioneel ontwikkelingsniveau in het omgaan met agressief gedrag bij personen met een verstandelijke beperking   1 dag 2 Bram Wijnhoven 
Ontwar de draad tussen cliënt en begeleider.
Beter omgaan met probleemgedrag en vastlopende situaties
 
halve tot 1,5 dag  1 tot 3  Gerrit Vignero
‘Ik zie jou’ Traumasensitief ondersteunen en begeleiden van kinderen en jongeren   2 dagen Carla Stals 

INTERVENTIE

Het kleine geweld. Omgaan met subtiele vormen van agressie   1 dag 2 Impuls 
Omgaan met agressie-incidenten. Een praktijkgericht stappenplan   1 tot 2 dagen  2 tot 4 Hilde Leonard 
Verbindend Communiceren en omgaan met moeilijke situaties  1 dag  2 dagdelen  De Aanstokerij 

FYSIEKE INTERVENTIE EN VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN

 Persoons- en Teamgerichte Veiligheidstechnieken halve dag tot 4 dagen 1 tot 8 KARUS vzw – Jeroen Cottenie
 Aan de slag met de VBM tool ‘Bouwen aan afbouw’  1 dag  2 dagdelen Vlaams Platform VBM

NIEUWE AUTORITEIT EN GEWELDLOOS VERZET

Basistraining Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet   4 tot 4,5 dagen  8 tot 9 De Groeiwinkel
Basistraining en / of implementatietraject Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet   4 dagen Stapwijzer – Vraagkracht
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in praktijk

0,5 dag
2 tot 4
3 dagen
vanaf 1 dagdeel  Geweldloos Verzet in praktijk
Extreem moeilijk gedrag….Wat als je alles al geprobeerd hebt?
Een kennismaking met geweldloos verzet en nieuwe autoriteit.

2 dagen  4 Nadine Callens
Nieuwe Autoriteit en Oplossingsgericht werken. Een krachtig duo. 3 dagen  6 Oplossingsgericht Centrum
Geweldloos opvoeden/leidinggeven vanuit nieuwe autoriteit.  1 tot 6 dagen  2 tot 12 Sieska Baert 

OPVANG EN NAZORG

Opvang en nazorg na agressie voor leidinggevenden en sleutelfiguren
2 dagen  5 Impuls
Bespreek de impact van een agressie incident met je team   Halve dag  Impuls 

HERSTEL

Opnieuw verbinden na een agressie-incident of conflict
2 dagen Impuls 
Leiding geven na agressie. Herstelgericht denken en werken als leidinggevende 1 dag 2 Geert Taghon
Herstelgericht denken en werken met jongeren
1 dag  2 Geert Taghon
Basisopleiding herstelgericht werken   2 dagen  4 Ligand
Op zoek naar existentieel herstel   2 tot 2,5 dagen 4 tot 5  Ligand 
Supervisie herstelgericht werken  halve dag 1 Ligand
Sorrybox 2.0.: eenvoudige manieren om met jonge kinderen te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict
1 tot 1,5 dagen 2 tot 3 Survivalacademie - Eric Beke
Sorrybox 2.0.: eenvoudige manieren om met jongeren te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict
1 tot 1,5 dagen 2 tot 3 Survivalacademie - Eric Beke
Time out/In-Time out. Ter preventie of deblokkering van een vastgelopen situatie.   1 dag  2 Create

LEREN UIT INCIDENTEN

Intervisie aan de hand van de IntervisieMethodiek Incidenten (IMI)  halve dag 1 Preventief omgaan met agressie
Straf genoeg?  halve dag 1 Ducktape 
Oplossingsgerichte intervisietechnieken in vastgelopen situaties  1 dag  Konekt