in company vormingen 2019 VOHI - 319.01

Hieronder een overzicht van alle programma's die je kan aanvragen.
Hoe? Lees de procedure >>
Liever op papier? Download de brochure >>

titel  duur van de opleiding aantal op te nemen dagdelen opleider

PREVENTIEF werken via groepsdynamiek

Blij dat je in mijn team zit. Met goesting en passie samenwerken 1 of 2 dagen 2 of 4 Patty Leppens
Groepen kinderen en jongeren positief begeleiden 3 dagen  6 De Onderstroom – Jürgen Peeters
Werken met groepen. Van teambuilding tot conflicthantering  3 dagen 9 Ligand

PREVENTIEF werken met kinderen, jongeren en volwassenen

Kids Skills en/of Mission Impossible. Gedragsproblemen overwinnen door het leren van nieuwe vaardigheden   1 tot 2 dagen  2 tot 4 Nadine Callens
Gentle teaching: de kracht van verbinding om geweld te voorkomen 1,5 dagen  3 Karel De Corte 
Verbindend werken met het model van Belinda Hopkins 3 dagen 6 Arktos vzw

Werken aan EIGEN WEERBAARHEID en VEERKRACHT

Verdediging zonder aanval. Geweldloos omgaan met elkaar met het Meerdere-mindere- Evenwaardigheidsmodel 2 dagen De Vuurbloem - Pat Patfoort 
Van onmacht naar kracht. Groeien in weerbaarheid.  1/2 dagen 2 tot 4 Hilde Leonard
Snel en efficiënt spanning loslaten met TRE. Zelfzorg in functie van herstel 2 dagen 4 Dialoogplus

Omgaan met EIGEN EMOTIES

Blijf in verbinding met jezelf tijdens lastige situaties en moeilijke gesprekken 2 dagen 4 Dialoogplus 
Jezelf en je cliënt tot rust brengen met biofeedback 1 dag 2 Dialoogplus
Kracht-in-spanning. Oplossingsgericht aan de slag met agressie 1 dag  3 Touché vzw

Omgaan met EMOTIES VAN ANDEREN

Constructief omgaan met boosheid 1 dag  Impuls 

Omgaan met RODDEL, RUZIE, PESTEN

Constructief omgaan met roddelen 1 dag  2 Patty Leppens 
Opbouwend en geweldloos omgaan met conflicten   2 dagen De Vuurbloem - Pat Patfoort 
Pesten in de leefgroep aanpakken en voorkomen   1 dag Hilde Leonard 

BASISVORMING omgaan met agressie

Het crisisontwikkelingsmodel en crisisinterventie halve dag  1 Preventief omgaan met agressie
Basisvorming omgaan met agressie en lastig gedrag  1 tot 2 dagen  2 tot 4 Impuls 
Omgaan met agressie
Halve dag tot 2,5 dagen
1 tot 6 Escala 
Omgaan met verbale en fysieke agressie in de zorgsector 1 dag Escala
Basisvorming omgaan met agressie vanuit het crisisontwikkelingsmodel en het actieschema 2 dagen  4 Geert Taghon

Omgaan met agressie in SPECIFIEKE SITUATIES

Omgaan met agressie van personen met een psychiatrisch ziektebeeld   1 dag 2 Escala
Omgaan met agressie aan het onthaal 1 tot 2 dagen 2 tot 4  Impuls
Omgaan met agressie tijdens huisbezoek  2 dagen 4 Impuls
Zelfverwonding bij jongeren.
Een uitlaatklep voor moeilijke emoties…. maar ook als agressie naar jezelf of naar de buitenwereld toe?
1 dag 2 Nadine Callens
Aandacht voor het emotioneel ontwikkelingsniveau in het omgaan met agressief gedrag bij personen met een verstandelijke beperking   1 dag 2 Bram Wijnhoven 

INTERVENTIE

Het kleine geweld. Omgaan met subtiele vormen van agressie   1 dag 2 Impuls 
Omgaan met agressie-incidenten. Een praktijkgericht stappenplan   1 tot 2 dagen  2 tot 4 Hilde Leonard 
Persoons- en Teamgerichte Veiligheidstechnieken   halve dag tot 3 dagen 1 tot 6 KARUS vzw – Jeroen Cottenie

INTERVENTIE EN HERSTEL

Basistraining Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet   4 dagen  8 De Groeiwinkel
Basistraining Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet   4 dagen Stapwijzer – Vraagkracht
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in praktijk 
4 dagen Geweldloos Verzet in praktijk
Extreem moeilijk gedrag….Wat als je alles al geprobeerd hebt?
Een kennismaking met geweldloos verzet en nieuwe autoriteit.

2 dagen  4 Nadine Callens

OPVANG EN NAZORG

Opvang en nazorg na agressie voor leidinggevenden en sleutelfiguren
2 dagen  5 Impuls

HERSTEL

Opnieuw verbinden na een agressie-incident of conflict
2 dagen Impuls 
Leiding geven na agressie. Herstelgericht denken en werken als leidinggevende 1 dag 2 Geert Taghon
Herstelgericht denken en werken met jongeren
1 dag  2 Geert Taghon
Basisopleiding herstelgericht werken   2 dagen  4 Ligand
Supervisie herstelgericht werken  halve dag 1 Ligand
Sorrybox 2.0.: eenvoudige manieren om met jonge kinderen te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict
1 tot 1,5 dagen 2 tot 3 Survivalacademie - Eric Beke
Sorrybox 2.0.: eenvoudige manieren om met jongeren te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict
1 tot 1,5 dagen 2 tot 3 Survivalacademie - Eric Beke

LEREN UIT INCIDENTEN

Forumtheater als intervisie methodiek  1 dag  Acht 
Intervisie aan de hand van de IntervisieMethodiek Incidenten (IMI)  halve dag 1 Preventief omgaan met agressie