Overzicht in company vormingen GID - 331

titel  duur van de opleiding aantal op te nemen dagdelen opleider

PREVENTIEF werken via groepsdynamiek

Blij dat je in mijn team zit. Met goesting en passie samenwerken 1 tot 3 dagen 2 tot 6 Patty Leppens
Groepen kinderen en jongeren positief begeleiden 3 tot 3.5 dagen  6 tot 7 De Onderstroom – Jürgen Peeters

Werken aan EIGEN COMMUNICATIE, WEERBAARHEID en VEERKRACHT

Verdediging zonder aanval. Geweldloos omgaan met elkaar met het Meerdere-mindere- Evenwaardigheidsmodel 2 tot 2,5 dagen 4 tot 5 De Vuurbloem - Pat Patfoort 
Van onmacht naar kracht. Groeien in weerbaarheid.  1 tot 2 dagen 2 tot 4 Hilde Leonard
Snel en efficiënt spanning loslaten met TRE. Zelfzorg in functie van herstel 2 tot 2,5 dagen 4 tot 5 Dialoogplus
Van Kwaadheid naar Kracht   2 tot 3 dagen  2 tot 4  Blabla 
Communicatie en lichaamstaal  1 tot 3  2 tot 7  Iets Anders Cie 
Liever assertiever   1 tot 3  2 tot 7 Iets Anders Cie
Hoe kan ik het zeggen? Duidelijk communiceren met ouders en collega’s bij moeilijke gesprekken  1 dag  Viac 
Agressiebeheer vanuit de bril van Verbindende Communicatie   4 dagen 8 tot 16  Jaspis 

Omgaan met EIGEN EMOTIES

Blijf in verbinding met jezelf tijdens lastige situaties en moeilijke gesprekken 2 tot 2,5 dagen 4 tot 5 Dialoogplus 
Jezelf en je cliënt tot rust brengen met biofeedback 1 dag 2 Dialoogplus
Kracht-in-spanning. Oplossingsgericht aan de slag met agressie 1 dag  3 Touché vzw

Omgaan met EMOTIES VAN ANDEREN

Constructief omgaan met boosheid 1 dag  Impuls 
Voorkomen is beter dan genezen  1 dag Cotra 
Turning Down The Heat (TDTH) - Een alternatief voor confrontatie en weerstand bij kinderen   1 dag  Create 
Basishouding & Weerstandspatronen   2 dagen Practicum 

Omgaan met RODDEL, RUZIE, PESTEN

Constructief omgaan met roddelen 1 tot 2 dagen  2 tot 4 Patty Leppens 
Opbouwend en geweldloos omgaan met conflicten   2 tot 2,5 dagen 4 tot 5 De Vuurbloem - Pat Patfoort 

BASISVORMING omgaan met agressie

Het crisisontwikkelingsmodel en crisisinterventie halve dag  1 Preventief omgaan met agressie
Basisvorming omgaan met agressie en lastig gedrag  1 tot 2 dagen  2 tot 4  Impuls 
Omgaan met agressie
Halve dag tot 2,5 dagen
1 tot 6 Escala 
Omgaan met verbale en fysieke agressie in de zorgsector 1 dag Escala
Basisvorming omgaan met agressie vanuit het crisisontwikkelingsmodel en het actieschema 2 dagen  4 Geert Taghon
Over de grens  1 tot 2 dagen  2 tot 4  Ducktape 

Omgaan met agressie in SPECIFIEKE SITUATIES

Omgaan met agressie van personen met een psychiatrisch ziektebeeld   1 dag 2 Escala
Omgaan met agressie aan het onthaal 1 tot 2 dagen 2 tot 4 Impuls
Omgaan met agressie tijdens huisbezoek  2 dagen 4 Impuls
‘Ik zie jou’ Traumasensitief ondersteunen en begeleiden van kinderen en jongeren  2 dagen  4 Carla Stals

INTERVENTIE

Het kleine geweld. Omgaan met subtiele vormen van agressie   1 dag 2 Impuls 
Omgaan met agressie-incidenten. Een praktijkgericht stappenplan   1 tot 2 dagen  2 tot 4 Hilde Leonard 
Verbindend Communiceren en omgaan met moeilijke situaties  1 dag  2 De Aanstokerij 

OPVANG EN NAZORG

Opvang en nazorg na agressie voor leidinggevenden en sleutelfiguren
2 dagen  5 Impuls
Bespreek de impact van een agressie incident met je team Halve dag  Impuls

HERSTEL

Opnieuw verbinden na een agressie-incident of conflict
2 dagen Impuls 
Leiding geven na agressie. Herstelgericht denken en werken als leidinggevende 1 dag 2 Geert Taghon
Sorrybox 2.0.: eenvoudige manieren om met jonge kinderen te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict
1 tot 1,5 dagen 2 tot 3 Survivalacademie - Eric Beke
Sorrybox 2.0.: eenvoudige manieren om met jongeren te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict
1 tot 1,5 dagen 2 tot 3 Survivalacademie - Eric Beke

LEREN UIT INCIDENTEN

Intervisie aan de hand van de IntervisieMethodiek Incidenten (IMI)  halve dag 1 Preventief omgaan met agressie