Hoe veilig omgaan met COVID-19-patiënten: instructies en technische handelingen

#samentegencorona

VOC De Rozenkrans
inhoud Een veiligheidsinstructiekaart voor crisisinterventie bijbesmette cliënt of cliënt met vermoeden van besmetting
extra info VIK : Veiligheidsinstructiekaart
PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen
 ▶ veiligheidsinstructiekaart
 
Idewe
inhoud Gratis opleiding infectiepreventievoor niet-acute zorginstellingen.
extra info

Idewe experten hebben een opleiding ontwikkeld over de basisprincipes van infectiepreventie en hoe omgaan met zorgvragers die in de niet-acute zorgsetting symptomen vertonen van Covid-19.Deze opleiding bestaat uit 2 delen:

  • Basisprincipes van infectiepreventie: de standaard voorzorgsmaatregelen die steeds van toepassing zijn
  • Specifieke voorzorgsmaatregelen naar aanleiding van de corona-epidemie
  ▶ opleiding infectiepreventie

De bacheloropleiding Verpleegkunde Howest
inhoud Hoe veilig omgaan met COVID-19-patiënten: Hygiënische maatregelen, symptomen en aandachtspunten.
extra info Op initiatief van BEFEZO, na een bevraging bij 500 zorgkundigen, ontwikkelde de bacheloropleiding Verpleegkunde Howest een praktijkcursus ‘hoe veilig omgaan met COVID19-patiënten’. Via onderstaande linken vind je twee ontwikkelde e-learnings die bezoekers in minder dan een kwartier hebben doorgenomen op GSM, tablet of PC:
▶ hygienische maatregelen
▶ symptomen en aandachtspunten
 
Zorgnet-Icuro & AP Hogeschool Antwerpen
inhoud Technische verpleegkundige verstrekkingen, specifiek gericht op de handelingen in deze Corona -tijden.
extra info  In samenwerking met Zorgnet-Icuro heeft AP Hogeschool Antwerpen een praktische webpagina opgebouwd ter ondersteuning van de verpleegkundigen werkzaam in de woonzorgcentra. Op deze website brengen we een overzicht van enkele technische verpleegkundige verstrekkingen. Hierbij richten we ons specifiek naar aspiratie, infuustherapie, isolatie, urologische zorgen, zuurstoftherapie en aerosol. We spreken over de ‘patiënt’ als synoniem voor ‘bewoner’, ‘cliënt’ of ‘resident’.
▶ www.zorgneticuro.ap.be
 
vzw Emmaüs
inhoud Vrijheid beperkende maatregelen en Covid-19
extra info Advies omgang met vrijheidsbeperking bij een vermoeden van besmetting met virus Covid 19
▶ advies vrijheidsbeperkende maatregelen
 
vzw Zusters van Berlaar
inhoud Beslissingsboom voor ethisch verantwoorde zorg bij bewoners die besmet zijn met het Corona virus.
extra De flowchart COVID-19 voor bewoners van het woonzorgcentrum helpt de besluitvorming voor een al of niet opname in het ziekenhuis
▶ beslissingsboom