gerechtelijk afhandelen

Gerechtelijk afhandelen


   
slachtofferbejegening politie       luisterend oor aanbieden
en informeren slachtoffer
 
verwijzing naar andere diensten slachtofferhulp CAW's 
CGG's
parket kan onder andere voor...     meerderjarigen verwijzen naar slachtoffer-
onthaal
minnelijke schikking 
voorstellen
bemiddeling suggereren
onderzoek instellen  
zaak voor de rechtbank
brengen
 
minderjarige slachtoffer - dader bemiddeling voorstellen herstelbemiddeling
herstelgericht
groepsoverleg