Gegevensset vrijheidsbeperkende maatregelen

ICOBA wil bijdragen aan het bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM). Dit kan maar als we een goed zicht krijgen op soort, aantal, frequentie en duur van VBM. Daarvoor ontwikkelde Peter Cosemans van ICOBA een intersectorale gegevensset.

De opzet

In de gegevensset verzamelen we de minimale gegevens over de toepassing van de meest voorkomende vrijheidsbeperkende interventies in de zorg en welzijnssector. Zo willen we de kwaliteit van zorg verbeteren. Aan de hand van de geregistreerde gegevens kunnen organisaties leren van de eigen praktijk en op basis daarvan verbetertrajecten uitzetten. 

Het resultaat van het onderzoek kan je downloaden in onderstaande rapporten.