Gegevensset vrijheidsbeperkende maatregelen

Icoba ontwikkelt een wetenschappelijk onderbouwde gegevensset vrijheidsbeperkende maatregelen.

Icoba wil bijdragen aan het bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM). Dit kan maar als we een goed zicht krijgen op soort, aantal, frequentie en duur van VBM. Daarvoor onwtikkelen we een intersectorale gegevensset waarin we de minimale gegevens verzamelen over de toepassing van de meest voorkomende vrijheidsbeperkende interventies in de zorg en welzijnssector. 

Zo willen we kwaliteit van zorg verbeteren. Aan de hand van de geregistreerde gegevens kunnen organisaties leren van de eigen praktijk en op basis daarvan verbetertrajecten uitzetten.