buddyboard succesvol implementeren

Wil je BuddyBoard laten renderen? Dan is het belangrijk om de tool te integreren in je beleid rond agressie en andere ingrijpende incidenten op de werkvloer.

Je leest er meer over in de brochure Agressie in toom – Hoe zet ik een agressiebeleid op in mijn organisatie.

Informeer je medewerkers over Buddyboard

Laat het filmpje rondgaan in je organisatie . Zo weten je medewerkers waar het over gaat.

Wijs ze ook nuttige achtergrondinformatie aan in functie van hun gebruikersprofiel en rol in Buddyboard:

Voor medewerker/melder
Voor medewerker/buddy
Voor leidinggevende
Voor helikopterpiloot

Voor medewerker- melder

Voor medewerker- buddy

Leidinggevende

Helikopterfiguur:

 Snuister in de Toolbox in de rubriek ‘leer eruit’