leidraad melden en registreren

Een goed meld en registratiesysteem is het middel bij uitstek om je agressiebeleid goed op te volgen. Wil jij zo'n systeem op poten zetten of het huidige systeem verbeteren?  

De leidraad 'Melden en registreren' loodst je naar een antwoord volgende richtvragen:

  • Wat is dat, melden en registreren?
  • Waarom doe je het ?
  • Hoe overtuig je jouw collega's om te melden en te registreren? 
  • En hoe doe je het?
Maak een systeem op maat:

download de leidraad