Financiële steun

Agressiebudget

Voor opleidingen rond omgaan met lastig en agressief gedrag die jouw voorziening organiseert kan je een financiële tussenkomst aanvragen.

Wat zijn de criteria? 

  • De opleiding heeft het 'beheersen van lastig en agressief gedrag' als centraal thema en doelstelling.
  • Het bevordert de veiligheid van de medewerkers als mogelijk slachtoffer van agressie.
  • En werkt rechtstreeks in op de kennis, vaardigheden en attituden van de medewerker, het team of de organisatie op het vlak van agressiebeheersing.
  • De opleiding is ingebed in de het agressiebeleid van de organisatie of geeft hier minstens een aanzet toe.

Hoe werkt het?
Jaarlijks in december krijgt de hoofdzetel van jouw organisatie de vraag of je wil intekenen voor het agressiebudget en het vormingsbudget (van VIVO en het Vormingsfonds) van het volgende jaar. Krijgen we van jou een positief antwoord, dan krijg je een budget toegewezen dat je in de loop van dat volgende jaar mag gebruiken om een opleiding rond omgaan met lastig en agressief gedrag voor je medewerkers te organiseren.

Agressiebudget 2018


Heb je ingetekend voor het agressiebudget van 2018 en wil je een aanvraag indienen? Dat kan nu ook online via het Extranet. Meer informatie vind je op de website van Vivo
Bezorg je de dossiers via papier? Stuur ze per post naar Sainctelettesquare 13-15 1000 Brussel of mail ze naar info@vivosocialprofit.org.

Vind hieronder de link naar de folder en het aanvraagformulier van toepassing op jouw sector.

Uiterste datum voor het indienen van dossiers: 15 februari 2019