Advies en begeleiding

Beleidsontwikkeling

Agressie beheersen veronderstelt dat je een beleid ontwikkelt, het regelmatig evalueert en bijstuurt. Dit is soms zo complex dat externe hulp welkom is.

Doe beroep op ons als je een klankbord, informatie, advies of ondersteuning wil bij het ontwikkelen of verbeteren van je agressiebeleid. We willen vooral inspireren en goede praktijken aanreiken. Dit zowel naar het proces van beleidsontwikkeling als naar mogelijke maatregelen. Samen streven we maximaal naar een concreet, toepasbaar, haalbaar en integraal agressiebeleid dat gedragen wordt door de hele organisatie. Lees hier hoe we te werk gaan.

In ons boek ‘Maak samen tijd voor agressiebeleid' vind je nuttige instrumenten om zelf aan de slag te gaan.
Icoba ontwikkelde de agressiescan. Vul de scan in en krijg inzicht in hoe het agressiebeleid binnen je organisatie is georganiseerd en waar verbeterpunten liggen.
Speel het agressiespel met je team. Wissel kennis, meningen en ideeën uit over lastig en agressief gedrag en over het agressiebeleid van jouw organisatie.

Teams op de rails

Na een ernstig agressie-incident gaat er soms een schokgolf door de organisatie. Teams liggen lam en medewerkers weten niet hoe verder.
Veel dingen eisen de aandacht op: verzekeringen, opvang en nazorg, het verzekeren van de continuïteit in de werking, vraagtekens bij het verder zetten van de hulp- of dienstverlening, analyse van het incident, communicatie met de context, de pers en mogelijks ook de politie.

Je team zit met veel vragen. Hoe krijg je iedereen weer op de been? Icoba wil je helpen door de bomen het bos weer te zien. We bekijken samen wat je zelf kan en moet doen op welke manier Icoba of anderen een steentje kunnen bijdragen.

Contacteer ons

Stuur je vraag via mail of bel ons.

Onze begeleiding is kosteloos voor organisaties uit het PC 331 en 319.01. Werk je met een andere externe begeleider? Dan kan je financiële steun aanvragen.