voorwaarden en procedure in company

Voorwaarden

Wie kan aanvragen?

Wat en hoeveel aanvragen?

Procedure

Hoe aanvragen?

Wat doet de organisatie?

Wat doet Icoba?

Wat als er na de definitieve bevestiging van de vorming aanpassingen zijn aan de deelnemerslijst?

Wat als een vorming niet kan doorgaan?
Wat als de vorming doorging voor minder dan 8 deelnemers?

Wat verwachten we van elke deelnemer? 

 


 

Wie kan aanvragen?

Elke organisatie die onder het toepassingsgebied van het paritair comité 319.01 valt en als rsz kengetal 062 heeft. Concreet zijn dat organisaties uit de:
 • gehandicaptenzorg
 • bijzondere jeugdbijstand
 • autonome centra algemeen welzijnswerk 
 • centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
 • centra voor integrale gezinszorg
 • sociale verhuurkantoren en huurdersbonden

Elke organisatie die onder het toepassingsgebied van het paritair comité 331 valt en als rsz kengetal 322 (kinderopvang) heeft met minimum 8 VTE.
Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders in het statuut “sui generis” kunnen geen vorming aanvragen

Elke organisatie die onder het toepassingsgebied van het paritair comité 331 valt en als rsz kengetal 122 heeft. Concreet zijn dat organisaties uit de:
 • centra voor geboorteregeling 
 • centra voor geestelijke gezondheidszorg 
 • centra voor huwelijkscontacten 
 • centra voor ontwikkelingsstoornissen
 • centra voor tele-onthaal
 • consultatiebureaus voor het jonge kind 
 • consultatiebureaus voor gehandicaptenzorg, 
 • diensten voor adoptie 
 • diensten voor de strijd tegen toxicomanie
 • lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)
 • prenatale raadpleging 
 • samenwerkingsinitiatieven eerste lijnsgezondheidszorg (SEL) 
 • vertrouwenscentra kindermishandeling 

Wat en hoeveel aanvragen?

Je kan enkel de voorgestelde titels met bijhorende opleider aanvragen. Het overzicht vind je jaarlijks rond november op de website.

Elke organisatie kan per jaar een maximaal aantal dagdelen vorming aanvragen. Heb je minder dan 50 werknemers dan zijn dat 8 dagdelen vorming. Per 50 bijkomende werknemers stijgt het met 4 dagdelen vorming met een max. van 32 dagdelen

 • 0 -  49 werknemers = 8 dagdelen
 • 50 - 99 werknemers = 12 dagdelen
 • 100 - 149 werknemers = 16 dagdelen
 • 150 - 199 werknemers =  20 dagdelen
 • 200 - 249 werknemers = 24 dagdelen
 • 250 - 299 werknemers = 28 dagdelen
 • 300 - 349 werknemers = 32 dagdelen
 • 350  + werknemers       = 32 dagdelen (= max)


Procedure

Hoe aanvragen?

 1. Kies een titel uit het aanbod.
 2. Contacteer de opleider en pols of samenwerken kan. GEEF DUIDELIJK AAN DAT JE GEBRUIK WIL MAKEN VAN HET AANBOD VAN ICOBA. Wil de opleider de gekozen vorming in jouw organisatie geven? Neem een optie op datum of data.
 3. Stuur een mail naar icoba@vivosocialprofit.org en doe je aanvraag. Wacht op een goedkeuring en een vormingscode van Icoba om de data met de opleider definitief vast te leggen. 
Icoba keurt vormingen goed zolang je organisatie voldoet aan de voorwaarden en ons budget het toelaat.

Wat doet de organisatie?

Stel een werknemer aan als contactpersoon die toegang heeft tot ons Extranet. Lees hier hoe je een contactpersoon aanmeldt op Extranet.

De contactpersoon geeft de definitieve data en de locatie van de vorming door aan Icoba.

Met de vormingscode schrijft de contactpersoon in Extranet deelnemers van je organisatie in. Op 2 weken voor de start van de vorming zijn er minimaal 8 deelnemers ingeschreven.

Alle werknemers, vrijwilligers en stagiairs mogen deelnemen. De vormingsuren worden beschouwd als arbeidstijd.

Je organisatie zorgt voor een geschikte locatie en gewenst materiaal voor de opleider. De kosten hiervan zijn ten laste van je organisatie.

Wat doet Icoba?

Binnen de 2 weken laten we de contactpersoon weten of we de vorming al of niet goedkeuren. Bij goedkeuring ontvangt hij tegelijk de vormingscode.

2 weken voor de vorming bevestigt Icoba deze definitief via mail aan de contactpersoon en aan de opleider. De opleider ontvangt de deelnemerslijst.

Wanneer er minder dan 8 deelnemers zijn, dan annuleert Icoba de vorming.
Na de vorming betaalt Icoba de factuur van de opleider.

Icoba mailt de deelnemersattesten naar de contactpersoon.

Wat als er na de definitieve bevestiging van de vorming aanpassingen zijn aan de deelnemerslijst?

Elke vervanging, annulering of extra inschrijving past de contactpersoon aan via het Extranet en vult ze manueel aan op de deelnemerslijst van de opleider, op de eerste vormingsdag.

Wat als een vorming niet kan doorgaan?

Elke vorming kan door de contactpersoon maximaal 2 weken voor de start kosteloos geannuleerd worden. De organisatie verwittigt via icoba@vivosocialprofit.org.

Annuleer je op minder dan 2 weken van de vorming, dan betaalt je organisatie de opleiderskost.

Wat als de vorming doorging voor minder dan 8 deelnemers?

Je organisatie betaalt een schadevergoeding van €25,00 per deelnemer per dagdeel voor het aantal deelnemers dat ontbrak om tot het minimum van 8 deelnemers te geraken.

Wat verwachten we van elke deelnemer?

Buiten de stipte aanwezigheid, het handtekenen van de deelnemerslijst en medewerking tijdens de vorming, vult elke deelnemer na de vorming een evaluatieformulier in. Hij ontvangt dit formulier van de lesgever.