Voorkomen is wijs

De campagne ‘Voorkomen is wijs’ wil jou en organisaties duidelijk maken dat iedereen een rol heeft bij het voorkomen van agressie. Onze campagne belicht preventie bewust heel breed. Agressie bespreekbaar maken, een goede sfeer en zelfzorg zijn maar drie voorbeelden van acties die een plek hebben in agressiepreventie.

We hebben verschillende materialen ontworpen. De sticker en de affiches maken de kernboodschap van de campagne zichtbaar. De Geweld-igen Courant is een speelse en ruim informerende krant. Daarnaast zijn er drie brochures met handvatten en tips rond het thema. Een voor medewerkers, een tweede voor beleidsmakers en een derde bevat een overzicht van educatief materiaal om agressie te beheersen.

Je kan al het materiaal hier onder downloaden. Het is helaas niet meer in papieren vorm te verkrijgen.