Maak samen tijd voor agressiebeleid

Met de campagne ‘Maak samen tijd voor agressiebeleid’ willen we je helpen werk te maken van een levendig agressiebeleid.

Vorige campagnes zoomden in op onderdelen van een agressiebeleid: agressie bespreekbaar maken, interventie tijdens een incident, het belang van opvang en nazorg en preventief werken. Met deze campagne maken we de cirkel rond: hoe een beleid opstellen, bijsturen en levend houden.

We ontwierpen een mascotte, sticker en poster.Dit materiaal geeft op een ludieke manier aan dat je een agressiebeleid niet in één dag opzet. En dat een levend beleid meer kans heeft op slagen als iedereen er zijn schouders onder zet.

En… we schreven een boek ‘Tijd voor agressiebeleid. Een werkboek voor medewerkers en beleidsmakers’ . Het bevat info, tips, materialen, instrumenten, methodieken en voorbeelden uit de praktijk die kunnen helpen een agressiebeleid of onderdelen ervan uit te werken. Het komt begin juni 2013 uit. Er ligt vanaf dan één gratis exemplaar voor jouw organisatie klaar. Bij het boek hoort een website: www.tijdvooragressiebeleid.be 

In juni 2013 ronden we de campagne af met een studiedag. Elke deelnemer krijgt een boek mee naar huis.