Oewist? Zorg voor nazorg

Oewist? Een vraag die je vaak stelt. Hoe vaak hoor je een echt antwoord? En luister je dan echt?

Deze vraag is de kern van onze campagne.
“Hoe gaat het” is meer dan een we-kruisen-elkaar-in-de-gang-vraag. Zeker bij agressiebeheersing en de opvang en nazorg na agressie-incidenten.
Want een confrontatie met agressie raakt. En de kern van opvang en nazorg is orde en evenwicht te helpen herstellen. Daarom is het belangrijk dat je de tijd neemt om een collega of een cliënt op te vangen. Als individu en als organisatie.

De Oewist? campagne wil opvang, nazorg en herstel na agressie in een zo breed mogelijk perspectief plaatsen. Op die manier wordt iedereen in je organisatie zich bewust van zijn rol in het opvang- en nazorgbeleid.

Er zijn verschillende materialen. Affiches maken de kernboodschap van de campagne zichtbaar. De Geweld-igen Courant is een speelse en breed informerende knipselkrant.
Verder zijn er drie brochures met handvatten en tips rond het thema opvang, nazorg en herstel. Een voor medewerkers, de tweede voor teamverantwoordelijken en de derde voor beleidsmakers. Ten slotte zorgen stickers en bladwijzers er voor dat de campagne op veel plaatsen in het oog springt.

Sommige materialen kan je nog bestellen en je kan het ook hieronder downloaden.