De ICOBA toolbox

Icoba ontwikkelde een toolbox vol activiteiten en methodieken om agressie bespreekbaar te maken, gepast te reageren, tot herstel te komen, te leren uit incidenten en de visie en beleid te toetsen.

Lees meer uitleg over de toolbox, raadpleeg de handleiding of download de integrale toolbox.

Kies een rubriek: